Trist slut på bisäsongen

31 augusti 2015 12:53

Hej, du som välte min bikupa i lördags! Det här var min första sommar som biodlare och jag hade hoppats att säsongen skulle få ett roligare slut. Bina i kupan du välte höll just på att förbereda sig inför vintern. Det är en av de mest kritiska perioderna i ett bisamhälles liv. Går något fel så finns risken att alla tiotusentals bin dör.

Mina bin har under sommaren pollinerat bärbuskar och fruktträd i Ekeby, Eriksberg, Flogsta och Kåbo och på det sättet givit villaägare och fritidsodlare större skördar än de hade fått utan mina (och andra lokala, småskaliga biodlares) bin. Bin är fredliga, lugna och nyttiga insekter – mer än en tredjedel av maten vi äter är beroende av bins arbete.

Om du som försökte förstöra min bikupa läser det här, hör av dig till in­sändarredaktionen så får du mina kontaktuppgifter. Du ska få smaka den goda, helt naturliga honung som bina i just den här kupan skapat under sommaren, och jag kan berätta för dig om hur ett bisamhälle fungerar. Hör du av dig snabbt så kan du också få se hur bina lever och arbetar inne i kupan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!