Terrorstämpla Hizbollah

Europas ledare måste sluta att se mellan fingrana när det gäller den libanesiska terrororganisationen, skriver Lars Adaktusson (KD).

11 juli 1916 10:28

Nyligen rapporterade ett FN-sändebud att antalet döda i krigets Syrien har passerat 400 000 personer. Lidandet för civilbefolkningen är oöverskådligt och ingen fred finns i sikte. Syriens diktator al-Assad har genom stöd från Ryssland, Iran och den libanesiska organisationen Hizbollah lyckats klamra sig fast vid makten och visar inga tecken på förhandlingsvilja.

Just Hizbollahs stöd har visat sig mycket viktigt för den syriske diktatorn. Organisationen har deltagit i flera attacker och blodiga slag med tusentals dödsoffer. Ett tungt ansvar vilar på Hizbollah för de strider som sammantaget orsakat den värsta massdöd och massflykt som världen upplevt på decennier. Hizbollah bildades i början av 1980-talet med hjälp av Irans ayatolla Khomeini i syfte att sprida den islamiska revolutionen och utrota staten Israel. Organisationen har sedan första början legat bakom internationell terror liksom en politisk och militär destabilisering av Libanon. Även Europa har drabbats, till exempel 2012 när agenter från Hizbollah sprängde en israelisk buss i den bulgariska turistorten Burgas.

Efter den attacken, där sex personer mördades, svarade EU med att terrorstämpla det som kallas den militära grenen av Hizbollah. Detta hindrade dock inte organisationen från att planera ytterligare terrordåd. Förra året greps en av Hizbollahs agenter på Cypern med över åtta ton sprängämnen och dömdes till sex års fängelse för att ha planerat en attack mot israeliska turister.

För att finansiera terrorverksamheten är Hizbollah djupt involverat i narkotikahandel runt om i Europa, Mellanöstern och Sydamerika. Nyligen arrangerade den amerikanska kongressen en utfrågning kring internationell narkotikasmuggling där det framkom att Hizbollah via ett omfattande nätverk transporterar droger, pengar och kurirer över stora delar av världen. Vinsterna av droghandeln förs tillbaka direkt till Libanon.

Omvärldens svar på Hizbollahs dödsbringande verksamhet måste nu skärpas. Att organisationen som politiskt parti i Libanon anses ha en viktig roll får inte hindra att åtgärder vidtas för att stoppa terrorn. Från EU:s och världssamfundets sida måste Hizbollah fullt ut terrorstämplas med allt vad det innebär av isolering och frysta internationella relationer.

Sanningen är att det i realiteten inte existerar någon uppdelning av Hizbollah mellan en militär och en civil del. Ledande terrorexperter världen över anser att Hizbollah ska ses som en enhet och vice generalsekreteraren Naim Qassem talar öppet om sin organisation som enhetlig:

”We don’t have a military wing and a political one; we don’t have Hezbollah on one hand and the resistance party on the other.… Every element of Hezbollah, from commanders to members as well as our various capabilities, are in the service of the resistance, and we have nothing but the resistance as a priority.”

För att stoppa Hizbollahs omfattande terrorverksamhet måste EU:s förhållningssätt ändras, den konstruerade uppdelningen av organisationen måste upphöra och åtgärder vidtas för en fullständig terrorstämpling.

På det sättet skulle enskilda länder ges möjlighet att påbörja specifik spaning kring organisationens verksamhet i Europa samt tydligt visa att polis och myndigheter har kontroll över situationen. Med en skarpare lagstiftning skulle man dessutom kunna klarlägga hur stora summor pengar som samlas in i Europa för att stödja gruppens terroraktiviteter.

Under våren har tyska tullmyndigheter slagit larm om omfattande penningtvätt i Hizbollahs regi. De senaste två åren handlar det om minst 75 miljoner dollar. Samtidigt har organisationen kunnat samla in omkring två miljoner dollar i veckan till den löpande verksamheten.

Kriget i Syrien har hållit på länge nog. Europas ledare har sett mellan fingrarna vad gäller Hizbollahs terrorism länge nog. Organisationen i dess helhet måste terrorstämplas.

Lars Adaktusson

Ledamot i Europaparlamentets utrikesutskott (KD)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!