Tänk på julens hjältar

Moderaterna vill vara ett parti för julens hjältar, och kommer därför fortsätta att värna välfärdens kärna, skriver Marta Obminska med flera moderater i Uppsala.

23 december 2018 11:00

Julen står för dörren. Många gör sig redo för en trevlig ledighet. Men skänk gärna en tanke i julstöket till dem som håller i gång Sverige, även Uppsala län, när vi andra är lediga. Moderaterna vet att utan dem som jobbar på nätter och helger skulle Sverige stå stilla.

Därför är det viktigt att fortsätta fokusera på att fler ska vilja arbeta i det som vi kallar välfärdens kärna.

Moderaterna värnar välfärdens kärna. Det är i välfärdens kärna som många av de viktigaste insatserna görs under julhelgen. Poliser försöker säkerställa att det är lugnt på gator och torg och att du ska kunna känna dig trygg med att resa bort, utan oro för inbrott. Sjukvårdspersonal behandlar patienter och gör allt de kan för att alla ska erbjudas den bästa vården som går att ge. Medarbetare inom äldreomsorgen och LSS arbetar för att det ska vara tryggt att bli äldre och att de som är allra mest utsatta ska få den vård och det stöd de behöver.

Dessvärre är det för få som arbetar inom många delar av välfärdens kärna. Moderaterna vill se 10 000 fler polisanställda år 2024, och vill därför höja polislönerna med i genomsnitt 3 000 kr i månaden.

Dessutom vill vi att polisutbildningen ska bli betald och att poliser ska få fokusera på sin huvuduppgift - att ingripa mot, utreda och klara upp brott. För att detta ska vara möjligt har Moderaterna tillfört två miljarder kronor till polisen under år 2019.

Inom sjukvården är problematiken liknande. Framför allt är det bristen på sjuksköterskor som är akut. Moderaterna var tydliga i valet med att medarbetarpolitiken i Region Uppsala måste förändras och det arbetet har nu påbörjats. Målsättningen är att kunna återanställa medarbetare som lämnat Region Uppsala på grund av för dåliga arbetsvillkor.

I och med Region Uppsalas dåliga ekonomi kommer inte detta att bli enkelt att lösa.

Däremot är det absolut nödvändigt om vi ska ha tillräckligt med medarbetare för att kunna säkerställa en kvalitativ vård. Inom sjukvården har även Moderaterna nationellt lagt flera förslag för bättre rekrytering av sjukvårdspersonal, såsom betald utbildning för specialistsjuksköterskor, en speciell satsning på cancervården samt återinförande av den så effektiva kömiljarden för att premiera de som lyckas korta köerna i vården.

Äldreomsorgen behöver också fler händer och fötter. Därför tillför Moderaterna även resurser till äldreomsorgen.

Här är det viktigt att ta tillvara de människor som kommer till Sverige från andra länder och som vill arbeta.

Därför är det viktigt med snabbare vägar in på arbetsmarknaden med kombinerad yrkesutbildning och SFI. Moderaterna vill inrätta en tvåårig yrkesskola med fokus på yrkesämnen och svenska. Dessutom vill vi prioritera en sammanhållen vård för de mest sjuka, som ofta är äldre, multisjuka kroniker genom ett närmare samarbete mellan äldreomsorg och sjukvård. Slutligen ser vi att det behöver öppnas för fler utförare inom omsorgen, så att det kan bli mer attraktivt att arbeta med äldreomsorg och LSS.

Vi hoppas att alla får en trevlig ledighet. Men glöm inte att skänka en tanke till dem som arbetar under julhelgen. Moderaterna vill vara ett parti för dessa hjältar och kommer därför fortsätta att värna välfärdens kärna.

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Jessika Roswall, riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Stefan Olsson, regionstyrelsens (M) ordförande i Region Uppsala

Emilie Orring, regionråd (M) i Region Uppsala

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M) i Uppsala kommun

Therez Almerfors, kommunalråd (M) i Uppsala kommun

Arbetsmarknad

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!