Ta vara på Uppsalas potential

Företagsklimatet i Uppsala måste förbättras, skriver Marta Obminska (M).

4 december 2017 00:00

Uppsalas företagsklimat rasar i rankning och det rödgröna styret tar inte vara på den stora potential som vår stad har. Det är dags att bygga fyra spår mellan Uppsala och Stockholm, öka vårt bostadsbyggande och minska regelkrånglet för våra företag.

Företagsklimatet i Uppsala måste förbättras. Under det rödgröna styret har företagsklimatet i Uppsala bokstavligen rasat. År 2012 var Uppsala den 90:e kommunen med bäst företagsklimat. I dag har Uppsala plats 213 enligt Svenskt Näringslivs ranking. Älvkarleby och Östhammar ligger också i botten av landets kommuner (plats 246 respektive 256).

Detta trots att Uppsala län har potential och goda förutsättningar för ett starkt och växande näringsliv. Vi har en stark industri- och forskningsverksamhet där Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet går i bräschen på många områden.Uppsala-Stockholmregionen är ett av de starkaste klustren för Life Science i norra Europa. Någonting som ytterligare skulle ha förstärks om det Europeiska läkemedelsverket, EMA, hade placerats i regionen. För att inte nämnda de många arbetstillfällen det skulle lett till. Nu flyttas det tyvärr istället till Amsterdam.

Det rödgröna styret tar inte vara på den stora potential som vårt län har.För att företag ska kunna frodas och företagsklimatet ska bli bättre behöver en hel del göras. Här är därför tre konkreta förslag för att stärka företagandet:

1. Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. En tredjedel av hela Sveriges befolkning bor i Uppsala-Stockholmregionen. Uppsala och Knivsta befinner sig dessutom vid Sveriges pendlingstätaste tågsträcka. 40 000 människor pendlar dagligen mellan Uppsala och Stockholm.Många av oss som pendlar kan intyga att belastningen på järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är stor och att en ökad kapacitet är nödvändig. De fyra spåren skulle innebära snabbare resor och mer punktliga tåg.

Det är dags för Socialdemokraterna att infria sitt vallöfte och att utbyggnationen med fyra spår mellan Märsta och Uppsala ska vara igång senast år 2025. Förhandlingarna om fyra spår mellan staten och Knivsta kommun är nu klara. Utbyggnaden innebär att Knivsta kommuns löften om en station till Alsikeborna nu till slut kan infrias.

2. Ökat bostadsbyggande. De två största tillväxthindren i Uppsala-Stockholmregionen är otillräckliga kommunikationer och bostadsbrist. Till år 2050 beräknas Uppsala-Stockholm växa med en miljon invånare. Den akuta bostadsbristen hindrar människor från att få sin första bostad och företag från att anställa och växa. Den hämmar tillväxt och bromsar utveckling.

Vi måste ha ett regelverk som tillåter oss att bygga mer, men också bygga boenden som människor har råd med. Då behöver regler kring riksintressen, strandskydd och olika typer av reservat ses över. Även det befintliga bostadsbeståndet måste användas mer effektivt. Detta bland annat genom att se över flyttskatter, regler för andrahandsuthyrning och dagens hyressättningssystem.

3. Minskat regelkrångel. För att förbättra företagsklimatet måste det bli lättare att vara företagare. Här krävs det inte minst en positiv och serviceinriktad attityd till företag från politikers och kommunala tjänstemäns sida, men även stora insatser för minskad byråkrati och regelkrångel. Särskilt för mindre företag. Bland annat vill Moderaterna minska de cirka 90 miljoner blanketter som svenska företag lämnar in varje år till 70 olika myndigheter.

Företag som inte får tag på nyckelkompetens eller bostäder till sina anställda riskerar att förlägga sin verksamhet i andra länder.

Nordea är ett tydligt exempel som nu flyttar sitt huvudkontor till Finland. Sverige behöver en lång rad av kompetenser inte minst inom yrken där det råder och kommer att råda stor brist och där det tar tid att utbilda människor. Därför bör reglerna för arbetskraftsinvandring ses över. Fler företag och människor som arbetar i Sverige innebär att fler bidrar till vårt gemensamma och till vår välfärd. Det är i harmoni med företagen som vi bygger vårt län och land starkt. Samtidigt riskerar den växande arbetskraftsbristen i Sverige och företagens problem med kompetensförsörjning att få stora konsekvenser. Om utbildad arbetskraft och bostäder inte finns tillgängliga riskerar företag att välja andra länder. Om inte vår förmåga att skapa nya jobb stärks riskerar vi att tappa konkurrenskraft.

Det finns möjlighet till en hoppfull framtid för Sverige. Men den kommer inte av sig självt.

Det är dags att ta vara på den stora potential som vårt län har. Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm, ett ökat bostadsbyggande och en positiv inställning till företag kommer inte lösa allt – men det är viktiga steg på vägen mot ett bättre företagsklimat och ett bättre Uppsala län.

Marta Obminska

Riksdagsledamot (M) för Uppsala och ledamot i moderata Företagarrådets styrelse

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!