Synliggör hedersförtrycket

5 mars 2018 14:00

I mars kommer du att bli förälskad. I april kommer du att vilja hålla henne i handen på vägen hem från skolan. I maj kommer du att vilja ha kort kjol. I juni kommer du att åka till ditt hemland. Ska livet fortsätta som vanligt när du kommer tillbaka eller ska du att komma tillbaka gift, med någon som inte är din flickvän?

Hedersförtryck är när skam används som ett vapen för att styra individer och en hel familjs heder sätts över individens autonomi.

Flickor tvingas att gå direkt hem efter skolan och tillåts inte välja sina egna vänner. Pojkar tvingas bevaka sina systrar varje dag i skolan. Kontrollen kan hårdna eller ta sig allt mer våldsamma uttryck om ett barn berättar att den är ickebinär. Heder kontrollerar kärleks- eller sexuella relationer.

Den som är utsatt för våld i hemmet utan hederskoppling har ofta andra trygga sammanhang att falla tillbaka på. Den som är utsatt för hedersförtryck och våld i namn av heder riskerar – förutom att bli bestraffad och misshandlad – att bli utfryst av hela släkten.

Ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar kan innebära att personen måste bryta kontakten med människorna den älskar för sin egen säkerhet. Förövaren skyddas ofta av en större gemenskap vilket gör förtrycket alltmer komplicerat, och gör de utsatta än mer utsatta.

Utan detkontaktnätet är det extra viktigt att samhället ställer upp.

Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att synliggöra alla berättelser om våld och förtryck, och särskilt levnadsvillkoren för de unga killar, tjejer och hbtq-personers som utsätts för hedersförtryck.

I Uppsala föreslår vi tre övergripande åtgärder.

Alla ska känna till sina rättigheter.

Barn på flykt blir oftare bortgifta och personer under 26 år söker sällan själv stöd. Från förskoleåldern ska barn lära sig om sina rättigheter, samlevnad och relationer, få kunskap om den egna kroppen och gränssättning samt vad en får och inte får göra mot eller med andras kroppar.

Nyanlända flyktingar och asylsökande ska få information om samhällsförhållanden och grundläggande lagstiftning i Sverige för att kunna tillvarata sina rättigheter.

■ Våld i namn av heder ska upptäckas för att kunna motverkas.

Det närmar sig sommarlov vilket är högsäsong för tvångsäktenskap. Feministiskt initiativ vill att alla skolor ska ha ett diskrimineringsombud med kunskap om barns utsatthet för våld och övergrepp, heder, HBTQ och antirasism.

Kunskap om heder ska spridas inom LSS och personlig assistans samt på HVB-hem, ungdomsmottagningar, fritidsgårdar på vårdcentraler.

Skolor och fritidsgårdar ska även göra en särskild satsning mot våld för att motverka och förebygga hederstänkande.

■ Säkerställ tryggheten för personer som utsätts.

Till sist vill Feministiskt initiativ öka antalet platser på kommunens skyddade boenden så att de svarar mot behovet. De ideella jourerna ska ges ekonomiska förutsättningar för att kunna göra detsamma.

I januari var det 16 år sedan Fadime Sahindal blev brutalt mördad av sin egen pappa i Uppsala efter ha stått upp för sina rättigheter i riksdagen.

Vi välkomnar rapporten om heder i Uppsala som kommer i april, och därefter politisk förändring.

Jonatan Westerman, Lovisa Johansson, Raz Mohamad, ordförande, Leia Nordin, ordförande,Feministiskt initiativ Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!