Sveket mot nästa generation

27 juni 2019 16:30

Debatt

Konsumentverket kommer under 2019 att revidera myndighetens allmänna råd för marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter och i samråd med Regeringskansliet föreslår man nu att ”tobaksfria” nikotinprodukter ska få marknadsföras fritt till barn och unga.

Tobaksreklam är förbjudet i Sverige men genom att kalla nikotinprodukter ”tobaksfria” kan tobaksindustrin kringgå lagstiftningen och ogenerat marknadsföra sina produkter direkt till barn och unga. I stället för att sätta ned foten och tydliggöra att nikotin är en beroendeframkallande drog, med eller utan tobak, väljer Regeringskansliet och Konsumentverket i stället att ge grönt ljus till tobaksindustrins rekrytering av nästa generations tobaksbrukare.

Tobaksindustrin har lanserat e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus som mindre farliga alternativ till konventionella cigaretter, och antalet ungdomar som använder dessa produkter ökar lavinartat. Men, förutom att e-cigarettanvändare i större utsträckning börjar röka konventionella tobakscigaretter, kan även nikotinfria e-vätskor innehålla nikotin och förgiftningsfall har förekommit.

Vidare är halten nikotin i vissa av de ”tobaksfria” snussorterna cirka 20 gånger högre än i konventionella cigaretter. Snus och e-cigaretter är sannolikt mindre farliga alternativ till cigaretter, men att tillåta reklam för dessa produkter är ett svek mot alla barn.

I årskurs nio på grundskolan ökar användandet av e-cigaretter dramatiskt och i gymnasiets årskurs två röker eller snusar i snitt 30% av eleverna. I en färsk Novusmätning gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation svarar nio av tio tillfrågade 14-18-åringar att kompisarnas bruk är främsta orsaken till att man börjar röka, men faktum är att ingen skulle börja röka om det inte fanns en tobaksindustri som ser barnen som nästa generation lojala kunder.

De nya ”tobaksfria” produkterna marknadsförs öppet till barn och unga genom samarbeten med influencers i poddar och sociala medier. Snygga förpackningar och godisliknande smaker som hallonlakrits och HubbaBubba lockar barn att testa.

En enkel åtgärd för att skydda barnen är att klargöra att samtliga nikotinprodukter klassas som skadliga och därmed inte får marknadsföras i reklam eller sponsrade samarbeten. En annan enkel åtgärd är att följa EUs tobaksproduktdirektiv och förbjuda all smaksättning av tobak och införa neutrala paket. Tobaksreklam är förbjudet i Sverige för att skydda barn och unga men detta tycks både regeringskansliet och konsumentverket ha glömt.

Även om många av de skadliga ämnen som återfinns i tobaksrök reduceras vid användande av e-cigaretter och snus så kvarstår det faktum att nikotin är ett potent gift som kan ge upphov till kroniska skador. Snus ökar risken för typ 2-diabetes, vissa typer av cancer, hjärtinfarkt och stroke, skador på slemhinnor i munnen samt psykisk ohälsa.

Vid graviditet ökar risken för sämre fostertillväxt, missfall och plötslig spädbarnsdöd. Den unga hjärnan är extra sårbar, och förutom en ökad risk att drabbas av psykisk sjukdom har upprepad användning av nikotin visats sänka den kognitiva förmågan och försämra inlärning.

Trots detta är det idag fullt tillåtet att röka eller snusa under skoltiden om inte skolledningen tagit ett eget beslut i frågan. En lag om tobaksfri skoltid borde vara en självklarhet för att skydda våra barn och ge dem de bästa förutsättningar för livslångt lärande och en bra start i livet.

Nikotin är inte bara ett beroendeframkallande gift med en rad olika negativa hälsoeffekter, tobaksodlingarna runt om i världen innebär också enorma konsekvenser för mänskliga rättigheter, miljö, biologisk mångfald och klimat. Det nikotin som används i e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus framställs av tobak som ofta odlas av fattiga bönder och barnarbete är vanligt förekommande.

Dessa barn fråntas inte bara möjligheten till utbildning, de blir också förgiftade när de hanterar tobaksbladen. Nikotin går in via huden, och en dags arbete på fälten kan motsvara konsumtionen av 50 cigaretter. Tobaksodlingarna innebär också en enorm miljöpåverkan på grund av skogsavverkning och kraftig användning av pesticider.

Vi yrkar på en proaktiv lagstiftning som klassar samtliga nikotinprodukter som tobak om de inte läkemedelklassats. Vi efterfrågar också en lag om tobaksfri skoltid och krav på ökad kunskap om mänskliga rättigheter och de miljö- och hälsoeffekter som tobaksodlingarna orsakar. Idag får färre än hälften av alla 14-18-åringar ingående information om tobak i skolan.

Tillgång och pris är några av de viktigaste faktorerna för att minska antalet tobaksdebuter. Sju av tio tillfrågade 14-18-åringar uppger att det är enkelt att få tag på tobak om man är under 18. Många får tobak via äldre syskon eller kompisar, men många handlar också själva i närliggande kiosk, dagligvaruhandel eller på internet.

Vi kan konstatera att en 12-åring själv handlar ”tobaksfritt” snus obehindrat på internet, helt utan ålderskontroll och att snuset levereras hem till barnet i ett anonymt paket utan vare sig avsändare eller logotyp som kan uppmärksamma föräldrar på paketets innehåll. Sverige ligger också långt efter när det gäller beskattningen av tobak.

Därför är det också billigt att köpa snus, cigaretter och e-cigaretter och det bidrar till att öka tillgängligheten för barn och unga. Med en höjd tobaksskatt kommer flera positiva effekter. Förutom att det minskar antalet tobaksdebuter så möjliggör det också en finansiering av ett tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga.

För att förhindra en nikotin-epidemi föreslår vi följande akuta åtgärder. Samtliga tobaksprodukter ska inkluderas i rådande reklamförbud. Smaker och design som lockar barn ska förbjudas. En lag om nikotin- och tobaksfri skoltid ska införas. Och en särskild hållbarhetsskatt på tobak ska införas.

Helen Stjerna

generalsekreterare, A Non Smoking Generation

Kristina Sparreljung

generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

Tanja Tomson

docent, folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Fred Nyberg

professor i biologisk beroendeforskning, Uppsala Universitet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helen Stjerna Kristina Sparreljung Tanja Tomson Fred Nyberg