Stoppa utvisningar av flitiga studenter

Regelverket behöver förändras för att undvika orättvisa utvisningar, skriver fyra liberaler.

9 februari 2018 12:00

En masterstudent i Uppsala har fått avslag på sin ansökan om förlängt uppehållstillstånd och riskerar att utvisas innan hon tar examen. Om Migrationsdomstolen inte ändrar beslutet kommer hon att få lämna Sverige. Det är en skam för Sverige att våra regler leder till att flitiga studenter utvisas.

Det är inte första gången det här händer. Långt därifrån. Flera studenter vid Karolinska Institutet står inför en liknande situation, trots att de också klarat alla sina studier och betalat alla avgifter. Även i Lund och i Göteborg har samma sak hänt flera masterstudenter. Det är ett mönster som visar på ett systemfel.

Anledningen till utvisningarna är ofta rent teknisk. Internationella studenter måste betala en mycket hög studieavgift, och utöver det visa att de har medel att försörja sig själva under studierna. När Migrationsverket undersöker deras försörjning måste dessutom pengarna tydligt vara ”deras”, om exempelvis en förälder gjort en överföring kan det tolkas som att pengarna egentligen inte är studentens, och leda till nekat uppehållstillstånd. Även om de är kapabla att försörja sig och därmed inte utgör någon ekonomisk belastning för samhället.

Sverige ska vara en kunskapsnation och Uppsala en kunskapsstad. Internationella studenter berikar våra universitet och vår stad. De tar med sig nya erfarenheter och andra perspektiv. Därför måste vi kunna attrahera och behålla sådana studenter. Om dessa utvisas för rena petitesser riskerar vi allt det. Det har vi inte råd med.

Dagens regler får gång på gång orimliga konsekvenser. Uppsala behöver fler internationella studenter, inte färre. Därför tror vi att regelverket behöver förändras, för att undvika orättvisa utvisningar och i stället skapa incitament att stanna kvar i Sverige och arbeta efter avslutade studier. Vi föreslår därför följande:

1. Låt uppehållstillstånd för studier gälla hela studietiden. Internationella studenter ska inte riskera att kastas ut precis innan examen, särskilt inte då de betalat höga studieavgifter.

2. Ta med föräldrars inkomster i beräkningarna för studenternas försörjning, om dessa godkänner det. Det viktiga är att de kan försörja sig under studietiden. Att utvisas på grund av en överföring mellan sitt eget och en förälders konto är inte rimligt.

3. Förkorta kraftigt handläggningstiden för inresetillstånd för utomeuropeiska studenter och forskare.

4. Öka incitamenten att stanna och arbeta i Sverige. Uppehållstillstånd för att få arbeta efter avslutad studietid bör gälla i tolv månader i stället för dagens sex, och beviljas i princip per automatik. Dessutom bör delar av utbildningsavgiften kunna återbetalas i form av en bosättningsbonus, om man stannar i Sverige och betalar skatt. Detta har Liberalerna motionerat om i riksdagen.

Med dessa reformer kan vi göra det mer attraktivt att plugga i Sverige, och undvika orättvisa utvisningar. Sverige ska inte vara ett land som utvisar internationella studenter på grund av stelbenta regler.

Vi ska vara en kunskapsnation, och vårt budskap till människor som kommer hit och studerar ska vara ”Välkommen hit, välkommen hem.”

Maria Weimer
riksdagsledamot Liberalerna

Oscar Matti
ledamot Liberala studenters styrelse

Anton Larne
ordförande Liberala studenter Uppsala

Ebba Hultgren
ledamot i Liberala studenter Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!