Stoppa it-affären i dag

Frågan om privatisering av it-verksam­heten bör avbrytas och vila till efter valet, skriver Marlene Burwick och Erik Pelling.

25 juni 2014 11:55

I dag ska kommunfullmäktige ta ställning till den moderatledda alliansens forcerade försök att innan höstens val privatisera kommunens it-verksamhet.

Majoritetens plan var att avgöra frågan bakom kommunstyrelsens stängda dörrar redan i förra veckan, men efter att Socialdemokraterna och Miljöpartiet samlat in underskrifter från tillräckligt många ledamöter ska frågan avgöras vid dagens extrainsatta kommunfullmäktigesammanträde.

Den borgerliga alliansens snart åtta år vid makten i Stadshuset har präglats av en privatiseringsiver utan motstycke i Uppsalas politiska historia. Utifrån direktivet att allt som kan konkurrensutsättas också ska konkurrensutsättas har verksamhet efter verksamhet i kommunen i varierande utsträckning överlämnats till den privata marknaden. I januari hade turen kommit till kommunens it-verksamhet.

Den 15 januari beslutade en oenig kommunstyrelse att kommunens it-verksamhet skulle läggas ned, och att driften av alltifrån verksamhetssystemen som används i skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten till interna system som mejl, HR-system, ekonomistyrningssystem och webb samt nätverk, servrar och datahallar skulle köpas på den privata marknaden.

I en modern organisation är it en central byggsten. Uppsala kommun är kommunens största arbetsgivare med mängder av skolor och andra verksamheter som är beroende av en fungerande it-infrastruktur.

När den befintliga it-verksamheten avvecklas och ”outsourcas” till olika företag får det effekter för verksamheten och kommunens ekonomi. Och det handlar om stora pengar. Upphandlingen är tänkt att genomföras i flera steg och bara den del som aktuell i det första steget är värd över 800 miljoner kronor.

Att Socialdemokraterna är djupt kritiska mot att privatisera viktig infrastruktur som kommunens it-verksamhet är ingen hemlighet. Att den moderatledda alliansen av ideologiska skäl vill driva igenom den här privatiseringen lär inte heller ha undgått någon.

Men även om man är väldigt positiv till en privatisering kan det inte ursäkta att man gör dåliga affärer med skattebetalarnas pengar. En affär av den här omfattningen kräver tid, analys och en klar bild av vad det är man vill uppnå. Här gäller det att inte slarva.

Om något går fel äventyras ­arbetsvillkoren för en stor grupp anställda, en grundläggande infrastruktur som kommunens verksamheter är beroende av sätts på spel och en stor summa pengar riskeras.

Tyvärr har de borgerliga partierna beslutat om en oerhört snäv och forcerad tidsplan för upphandlingen. Och det kommer med en prislapp.

Uppenbarligen hade alliansen inte rett ut hur kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedts (M) roll i affären skulle hanteras. Han är tjänstledig från ett av de it-företag som med största sannolikhet kommer att lägga bud och sitter därmed på dubbla stolar.

Den här jävsproblematiken skulle naturligtvis ha varit löst innan beslutet togs att privatisera kommunens it-verksamhet och Ahlstedt (M) borde inte ha deltagit i beslutet.

När något görs snabbt och forcerat är risken att saker missas eller glöms bort. Från liknande upphandlingar vet vi att varje sak som kommunen missar att ta med i ett avtal antingen inte blir utförd eller så debiteras kommunen extra. Under en nioårig avtalsperiod och med ett avtal värt över 800 miljoner kronor kan det komma att handla om stora kostnadsökningar.

Till det kommer konsekvenserna för den berörda personalen och kommunens verksamheter. Personal har under våren vittnat om hur tidsplanen prioriterats före allt annat.

Man har exempelvis inte tänkt på att ställa krav på att de företag som nu ska ta över kommunens it-personal har kollektivavtal. Och frågan är om man har hunnit ta in synpunker och önskemål från de som faktiskt använder kommunens it-infrastruktur i sitt dagliga arbete.

Försöken att innan valet privatisera kommunens it-verksamhet har kantats av kontroverser och diskussioner om jäv. I media har den blivit benämnd som it-härvan. Kommunrevisionen har granskat processen och yttrade sig i förra veckan. I sitt yttrande pekar en enig revision på riskerna med det forcerade tempot och ifrågasätter om det ärende som majoriteten nu går fram med är tillräckligt väl underbyggt för att ett beslut överhuvudtaget ska kunna fattas. Det är hårda ord om en affär värd över 800 miljoner kronor.

It är idag en integrerad del av det mesta kommunen gör och efterfrågan på smarta e-tjänster ökar. Socialdemokraterna vill därför utveckla kommunens it-verksamhet. Det kommer att kräva mer av samordning och strategisk styrning. Att i det läget göra sig av med infrastrukturen och kompetensen tror vi är fel.

Trenden i såväl offentlig som privat sektor är att ”insourca” viktiga stödfunktioner snarare än att ”outsourca” dem.

Vid dagens kommunfullmäktige kommer Socialdemokraterna begära att planerna på att privatisera kommunens it-verksamhet avbryts. Med hänsyn till affärens storlek, effekterna på kommunens verksamhet och av respekt för väljarna vore det bra om frågan fick vila till efter valet den 14 september. Men framförallt handlar det om att vidta och invänta de åtgärder som borde ha vidtagits innan man ens funderade på att upphandla delar av kommunens it-verksamhet.

Marlene Burwick, kommunalråd (S)

Erik Pelling, kommunalråd (S)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!