Stopp för bilägande målvakter med

Stoppa utnyttjandet av målvakter för fordonsrelaterade skulder, skriver Marta Obminska (M).

16 maj 2014 14:20

Kommunerna i Uppsala län går årligen miste om nästan 30 miljoner kronor i obetalda skatter och avgifter för fordon. Utnyttjandet av ekonomiskt utsatta personer för att missköta fordon är utbrett. Det finns tydliga mönster där det framgår att ett fåtal personer utan egna ekonomiska medel utnyttjas som målvakter för fordonsrelaterade skulder. Förra veckan beslutade riksdagen om en proposition från regeringen för att minska möjligheterna att undvika att betala sina skulder.

En person kan stå som ägare till hundratals fordon utan att betala felparkeringsavgifter, trängselskatt eller fordonsskatt och dessutom sakna utmätningsbara tillgångar. I dag kan inte Kronofogden göra någonting - eftersom att målvakterna inte har några utmätningsbara tillgångar finns ingenting att utmäta för att betala av skulderna.

Från och med den första juli i år ska det bli svårare att undvika att betala skatter och avgifter. Det nya lagförslaget innebär att Kronofogdemyndigheten kan omhänderta bilar vars ägare är skyldiga mycket pengar i böter.

Det innebär en direkt drivkraft för den verklige ägaren att betala tillbaka skulderna: annars kan denne inte återfå bilen. Efter tre månader ska bilen kunna säljas för att betala av böter och skatt.

Med dessa förändringar kommer spelplanen förändras: man kommer inte längre undkomma skatter och avgifter genom att registrera bilen på en målvakt. Det kommer att föreligga en reell konsekvens för den som inte sköter sig: den blir fråntagen bilen.

I Uppsala län är i dag över 6 000 personer skyldiga nästan 30 miljoner kronor, eller ungefär 5 000 kronor per person. Av dem som har skulder från felparkeringsavgifter är de i snitt drygt 7 500 kronor per person. Totalt i Sverige omfattar problemet 1,9 miljarder kronor i skulder till stat och kommuner.

Regeringen ser problemet med utnyttjandet av ekonomiskt utsatta personer som målvakter för fordonsrelaterade skulder.

Förra veckan beslutade riksdagen om ett förslag för att minska detta genom att möjliggöra beslagtagande av sagda missbrukade fordon.

Det är fel att människor utnyttjas och Uppsala läns kommuner behöver pengarna till annat. Moderaterna och alliansen fortsätter att ta ansvar för att bekämpa brottslighet i Sverige.

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) i civilutskottet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!