Stöd brottsoffer hela vägen

Tilltron till rättsväsendet kan skadas efter att rätten för brottsoffer att få stöd av en advokat begränsats, skriver brottmålsadvokaten Linus Gardell.

17 juni 2019 01:00

Mord, mordbrand, grov våldtäkt, grov misshandel, grovt rån. Fasansfulla brott. Fasansfulla konsekvenser för brottsoffren. Rättegångar i sådana mål är fulla av känslor, och det är ofta svåra processer.

Tidigare fanns en rätt för brottsoffer att få stöd av en egen advokat under hela processen, ett målsägandebiträde. Sedan 1 juli 2018 är den rätten begränsad till rättegången i tingsrätten. Till hovrätten, den många gånger avgörande instansen, får målsäganden enligt den nya huvudregeln nu gå själva.

Det innebär att det i hovrätten inte finns någon advokat som är helt partisk och står på målsägandens sida. Endast i undantagsfall får målsägandebiträdet vara kvar. Och vad är syftet med denna begränsning? Av lagförarbetena framgår bara ett skäl: besparingar.

Jag har under det dryga år begränsningen varit i kraft gått igenom över hundra domar. Den nya regeln har tillämpats strängt. Det är bara i rena undantagsfall som målsägandebiträdet har fått vara kvar, t.ex. om målsägandens skadeståndsanspråk aldrig prövades i tingsrätten. Mord, våldtäkt, misshandel, rån. Det har inte spelat någon roll. Rätten till målsägandebiträde har upphört i hovrätten.

Förra hösten dömdes en man för mordbrand till tre och ett halvt års fängelse. Tingsrätten skrev i sin dom att den tilltalade efter en dispyt med de två målsägandena hade anlagt en brand när målsägandena lagt sig för att sova.

Branden var anlagd vid den enda utgången, med uppenbar fara för att de skulle skadas. I tingsrätten hade de två målsägandena ett målsägandebiträde, och de fick sammanlagt 80 000 kr i skadestånd.

Domen överklagades till hovrätten. Trots begäran fick de inte ha kvar sitt målsägandebiträde. I hovrätten gick den tilltalade fri. Och målsägandenas skadeståndsyrkanden ogillades.

I våras dömdes en man för bl.a. grov våldtäkt mot barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn till fyra och ett halvt års fängelse. Mannen dömdes också att betala nästan 200 000 kr i skadestånd till barnet, en 14-årig flicka.

Tingsrätten skrev i sin dom att målsägandens berättelse framstod som mycket trovärdig. I tingsrätten hade flickan stöd av ett målsägandebiträde, en egen advokat. Men domen överklagades till hovrätten.

Trots begäran fick flickan inte ha kvar sitt målsägandebiträde. I hovrätten frikändes den tilltalade, och yrkandet om skadestånd ogillades. Hovrätten skrev i sin dom att det framgått att målsäganden med viss lätthet kunnat ljuga, och att det fanns ett antal frågetecken avseende tillförlitligheten i hennes uppgifter.

Dömd i tingsrätt. Friad i hovrätt. Utan stöd av ett målsägandebiträde. Hur är det möjligt? Och hur upplevdes det för den 14-åriga flickan? Vem pratade hon med efter domen? Vem förklarade för henne varför tingsrätten ansåg hennes berättelse som mycket trovärdig medan hovrätten ifrågasatte hennes berättelse? Funderar hon på vad som hade hänt om hon hade fått ha kvar sin advokat? Om hon i framtiden blir utsatt för brott, kommer hon att anmäla?

Ett bra mottagande från rättsväsendets sida har stor betydelse för att förhindra att målsäganden upplever rättsprocessen som ytterligare ett övergrepp, det som kallas för sekundär viktimisering. Målsägandebiträdets insats spelar här en viktig roll.

Ett bra stöd efter brottet kan vara avgörande för brottsoffrets återhämtningsprocess, och målsäganden behöver någon som är helt på sin sida. Målsäganden som inte får stöd tappar tilltron till rättsväsendet och det kan få konsekvenser för benägenheten att anmäla brott. Det är de överväganden som låg bakom införandet av rätten till ett målsägandebiträde från första början. Och de gör sig gällande med samma kraft idag.

Det finns en risk att brottsoffer som förlorar sin rätt till målsägandebiträde känner sig övergivna och inte längre upplever sig vara en viktig del av processen. Det handlar om brott som mord, mordbrand, grov våldtäkt, grov misshandel, grovt rån. Fasansfulla brott med fasansfulla konsekvenser.

Det är viktigt att samhället står upp för de som drabbas, och då måste rätten till ett målsägandebiträde under hela processen återinföras. För inget brottsoffer ska lämnas ensam – inte under förundersökningen och inte under rättegången!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linus Gardell