Sprid inte fördomar

Man måste komma ihåg att de allra flesta ensamkommande ungdomar sköter sig bra, vi gör vårt bästa och kämpar hårt för att komma in i samhället, skriver Expertrådet på BOiU.

26 februari 2019 10:55

Diskussionen om oss ensamkommande ungdomar fortsätter.

Den här gången med anledning av otryggheten i Uppsala centrum. Men vi får sällan chansen att själva höras i debatten.

Vi i Expertrådet träffas varje månad hos Barnombudet i Uppsala län. Vi bjuder in politiker och tjänstemän för att dela med oss av våra erfarenheter, lärdomar och perspektiv. Hittills har intresset varit ganska svalt men vi hoppas på bättring!

Vi ser samma problembild som alla andra. Många ensamkommande ungdomar hänger i centrum efter skolan och på kvällstid för att de inte har någon annanstans att vara. En del har ingenstans att bo. En del bor ensamma eller på boenden där det inte finns personal. Det är lätt att i stället dras till kompisarna och hänga på stan.

Men i centrum finns också alla de som vill utnyttja vilsna ungdomar, som vill locka till droger och kriminalitet.

Ingen ungdom vill stjäla och göra fel. Men för en del är det svårt att klara tillvaron utan bostad och utan pengar. Man kan börja jobba svart för att klara sig. Eller man kan låt sig utnyttjas genom att sälja droger eller stjäla. Egentligen vill ingen hamna där, men en del gör det ändå för de har tappat allt stöd från samhället när de blev åldersuppskrivna och hemlösa.

Men vi måste komma ihåg att de flesta ensamkommande ungdomar sköter sig mycket bra. Det är några få som missköter sig och förstör för oss andra.

Nu håller många på att få tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Vi hoppas att kommunen förstår hur viktigt det är att ungdomar erbjuds boende och stöd för att klara skolan. Det är inte så lätt att ta reda på all information själv, och många har inte kontakt med vuxna som kan hjälpa eller vägleda och ge råd. Ibland känns det svårt att fråga om hjälp eller så vet man inte vem man kan fråga. Därför är många väldigt ensamma.

Vi i Expertrådet hoppas att kommunen ser till att alla ungdomar får det stöd de behöver för att må bra och utvecklas på bästa sätt. Det gäller inte bara ensamkommande.

Vi beklagar att en del ungdomar beter sig dåligt till exempel mot tjejer i centrum. Det gör att en del inte känner sig trygga på stan och att fördomarna mot ensamkommande ungdomar växer. Vi vill att fördomarna ska minska. Vi är många som kämpar hårt med skolan och som gör praktik inom till exempel äldreomsorgen och hemtjänsten. Allt vi vill är att göra vårt bästa och bidra till samhället.

Men när vi går på stan så stoppas vi av polisen som kollar våra leg. De kollar oss bara för att vi är afghaner, för vårt utseendes skull.

Det är lätt att känna sig utpekad och känna att man hamnar i ett utanförskap. När det känns som att alla är emot en börjar man tänka på sig själv som utsatt. Det har blivit mer och mer kontroller av oss senaste tiden.

Vi tror att lösningen är mer inkludering. Det är lättare att komma in i samhället om man har bra kontakter. En del behöver mer stöd än andra. Tyvärr har det varit svårt för många under lång tid nu. Vi har fått vänta länge på beslut från Migrationsverket och vi har flyttats runt många gånger mellan olika kommuner. Många av oss har bott i fler än fem olika städer under vår första tid i Sverige.

Politikerna måste förstå att det inte går att flytta så mycket på ungdomar som går i skolan, att det kostar mer för samhället än att låta oss bo kvar.

Som tur är har civilsamhället öppnat sina hem för många som hamnat i hemlöshet. Politikerna måste tänka på vilka konsekvenser hemlöshet får. Vi säger inte att hemlöshet ger rätt att stjäla eller hålla på med droger – men tyvärr så gör hemlöshet att det är lättare att hamna i kriminalitet.

Det är viktigt att lyssna på dem som sköter sig bra och att inte sprida fördomar.

De som behöver stöd måste få det. Man måste komma ihåg att de allra flesta av oss ensamkommande ungdomar sköter sig bra, gör vårt bästa och kämpar hårt för att komma in i samhället. Vi vill inget annat än att klara oss bra i livet och bidra till det svenska samhället genom att jobba, betala skatt och hjälpa andra.

medlemmar i Expertrådet på BOiU bestående av ensamkommande ungdomar

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Morteza Mohammadi Safiollah Alizadeh Sarwar Rezay Fredrik Sultani Mohammad Ali Ahmadi Furqan Hazara Amir Rezai Reza Ramezani