Snus är inte rökning

Om nu en organisation mot rökning även är emot rökfria produkter, så borde föreningen byta namn, skriver Patrik Strömer i ett svar till Helen Stjerna.

24 november 2015 14:28

Det är knappast okänt för någon att rökning är skadligt. Ändå är det många som börjar att röka, vilket oroar Helen Stjerna på A Non Smoking Generation (UNT Debatt 22/11).

Kanske vore det ändå värt att fundera på om det inte skulle vara mer verkningsfullt om antitobaksorganisationerna på allvar började skilja ut det tobaksbruk som faktiskt skadar?

I Sverige, till skillnad från övriga EU-länder, finns snus, alltså tobak som inte röks. Bruket att använda snus är utbrett i Sverige, särskilt bland den manliga befolkningen. Nu är det så att svenska män löper minst risk att drabbas av tobaksrelaterade sjukdomar. Kanske finns det ett samband mellan förekomsten av snus och en mindre risk för dålig hälsa?

Tyvärr är inte många som är intresserade av det sambandet. Helen Stjerna angriper i stället allt som hon uppfattar som dåligt med just rökning, men klumpar lika gärna ihop det med andra former av tobak.

Hon får nog bestämma sig för om det är rök, tobak eller snus som hon ska vara emot. Och i så fall på vilka grunder?

Snus är inte någon hälsoprodukt, utan ett njutningsmedel för vuxna. Som sådant fungerar det utmärkt för att ersätta nikotinet i röktobak. Och riskerna för skador är betydligt mindre.

Om nu en organisation mot rökning även är emot rökfria produkter, så borde föreningen byta namn.

Erfarenheten visar att hundratusentals svenskar (och under senare år en hel del norrmän) har lyckats bli rökfria tack vare tillgången till snus.

En sådan beteendeförändring betyder att alla dessa personer har minskat risken att drabbas av sjukdomar. Jag tycker att det är något att välkomna.

Tyvärr lider hela folkhälsodebatten av dilemmat att de ivrigaste förespråkarna för olika former av förbud och inskränkningar samtidigt utmålar sig själva som godhjärtade. Men ser vi till vilka konsekvenserna blir av att likställa rökning med snusning, så vore det olyckligt om människor skulle få för sig att det är lika skadligt.

Vi reglerar inte heller vodka på samma sätt som lussekatter, trots att båda har vete som viktig råvara.

Nu är det svenska snuset hotat av regeringen och likasinnade krafter. Jag hoppas att det ska gå att föra en förnuftig dialog med olika intressenter. Men det kräver att alla har förmåga att skilja mellan olika produkter och deras hälsoeffekter.

Patrik Strömer, Generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!