Slutreplik: Vi lämnar det till rätten

24 augusti 2019 01:00

Mats Reimer (MR) är en känd bloggare som starkt ifrågasätter alternativa behandlingsformer och förklaringsmodeller. Hans svar på vår debattartikel "Ett modernt justitiemord" kanske inte förtjänar en reaktion. Men MR ifrågasätter fräckt och saklöst vårt omdöme och dömer, utan tillgång till alla fakta, ut Cell Energy Treatment (CET) som behandlingsmetod.

Susanne Johanssons (SJ) metod CET har visat intressanta praktiska resultat. Ett stort antal patientfall från Sverige, Norge och Storbritannien ger anledning att utvärdera metoden. Redan för fem år sedan planerades en vetenskaplig undersökning tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet. Det hade inte varit fallet om det rört sig om kvacksalveri. Att inte forskningsprojektet kom i gång berodde då på oenighet om förfogandet över projektets kommande resultat. Det handlar om stora ekonomiska värden.

I stället blev Nina Rehnqvist Ahlberg ombedd att skapa kontakter med lämpliga forskare för en ny studie. Ett protokoll på ALS patienter arbetades fram, som kompletterade det som redan fanns. Utfallsdata i båda studierna var förutom livskvalitet, laboratoriemått speglande effekter på immunsystemet. En mindre förstudie, gjord för mer än fem år sedan, talade för att det fanns effekter på immunsystemet. Tyvärr avbröts förberedelserna när SJ polisanmäldes.

Vi menar dock att hon sedan fällts på felaktiga grunder. Hon har, såvitt vi kan finna, hanterat sitt stipendium enligt de intentioner som fanns. Det är tragiskt att lovande metodutveckling avbryts av sådana skäl.

MR skriver hånfullt att vem som helst borde kunna hålla i laserlampan. CET är utvecklad av SJ under mer än 30 år. Forskningsstudierna kräver hennes medverkan samtidigt som vi kontrollerar för vad som kan vara confounders och placeboeffekter. Hon har provat ut rätt frekvenser och vet var och hur behandlingen ska appliceras. Hon har metodskyddat och patenterat metoden. SJ har erbjudits mångmiljonbelopp för att sälja, men avvisat buden av rädsla för att patentet i andras händer skulle leda till att metoden lades ned.

Man har anledning att fråga sig om det bakom åtalet och viljan att oskadliggöra Susanne ligger starkare krafter. Internationella ekonomiska maktgrupper, som har stort inflytande över den svenska vården, kastar sina skuggor. Läkemedelsindustrin hör t. Ex. till de branscher där korruptionsrisken fortfarande är betydande: stora värden på spel, reglerade marknader och trånga ingångar till spelplanen.

Den juridiska processen lämnar vi åt RÅ och HD, som vi hoppas beviljar Susanne Johansson resning och att hon får en rättvis rättegång. Vår syn på framtiden är att det mycket väl kan finnas komplementärmedicinska metoder som har effekt. CET kan vara en sådan. Dessa metoder skall utvärderas och att om effekt kan påvisas, ska de inlemmas i vården och om inte skall det offentliggöras och metoden utrangeras.

Nina Rehnqvist Ahlberg

professor emerita i kardiologi

Hans De Geer

tidigare adj. professor i företagsetik

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!