Slutreplik: Nej till högre studenthyror

Marknadsliberal bostadspolitik befäster bostadsbristen, skriver debattörerna i en slutreplik.

31 augusti 2019 00:00

Liberala och moderata studenter replikerar vår artikel med likartade invändningar: avregleringar är svaret på bostadsbristen. Det är välkommet att vi delar problembilden om bostadsbristens allvar, men våra lösningar skiljer sig åt. Vi menar att det snarare är avsaknad av politisk styrning som är förklaringen till dagens bostadsbrist. Det är naivt att tro att marknaden själv kommer lösa problemet.

Under 1990-talet skedde ett systemskifte i svensk bostadspolitik. Sverige gick från att ha en social och aktiv bostadspolitik till en passiv och mer avreglerad bostadspolitik med ett mindre statligt åtagande. Resultatet är slående: byggtakten har minskat avsevärt. Det är inte så konstigt. Byggföretagen tjänar ju på bostadsbristen; när efterfrågan är hög och utbudet lågt pressas priserna upp. Vi socialdemokrater anser att rätten till tak över huvudet är en mänsklig rättighet. Därför kan inte ansvaret för bostadsbristen överlämnas till marknaden, utan det kräver politiskt ansvarstagande.

Utmaningen på dagens bostadsmarknad är framförallt inte själva byggtakten. Problemet är att det råder brist på bostäder som unga och studenter har råd att efterfråga. Byggföretagen behöver incitament till att bygga bostäder med rimliga hyror. Därför vill vi se ett ökat offentligt byggande och investeringar i att bygga fler hyresrätter. Sedan investeringsstödet infördes har det lett till över 10 000 billiga hyresrätter och studentbostäder. Investeringsstödet kan dock bli än mer effektivare - därför är det positivt att det nya stödet har koncentrerats och riktats än tydligare mot byggande av billiga hyresrätter samt differentierats utifrån olika geografiska förutsättningar.

Vi håller med om att det finns ett behov av vissa regelförenklingar, inte minst vad gäller överklagandeprocesser. Vi vill dock inte att det ska leda till försämringar för studenters boendemiljö. Vi tycker inte att studenter ska behöva stå ut med högre bullernivåer eller att funktionsnedsatta inte ska ha tillgänglighetsanpassade bostäder. Vi har högre ambitioner än så - och det är i ärlighetens namn inte det största hindret i vägen för bostadsbyggande.

Även om regeringen nu till följd av en kompromiss med L och C ska utreda friare hyressättning i nyproduktion - så är det en politik vi som socialdemokrater inte förordar. Risken är stor att det leder till höjda hyror. Och det sista Sveriges studenter och unga behöver är just högre hyror.

Alva Cedergren (S)

ordförande S-studenter i Uppsala

Nils Dahlgren (S)

ordförande SSU Uppland

Pavlos Cavelier Bizas (S)

kommunfullmäktigeledamot i Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!