Sluta dröm om spårväg!

Spårvägstrafik är för dyrt. Genom en inriktning på eldrivna superbussar kan Uppsala relativt snabbt få det kapacitetsstarka, miljövänliga, kollektivtrafiknät som staden behöver, skriver centerpartisterna Mia Nordström och Johan Örjes.

29 september 2015 10:52

Framsidan på planen för det nya bostadsområdet i Ulleråker pryds av en spårvagn. Kollektivtrafiken i Uppsala stad är ett ansvar för landstinget som regional kollektivtrafikmyndighet. Uppsala kommun har dock ansvar för infrastruktur i tätorten, till exempel när det gäller gator. Kommunen har också ansvar för planering av byggandet. En fungerande kollektivtrafik kräver därför ett tätt samarbete mellan kommun och landsting.

Kollektivtrafiken i länet ska vara fossilbränslefri år 2020. Den huvudsakliga strategin för detta har varit biogas, både i regiontrafiken och stadstrafiken i Uppsala. Under de senaste åren har dock utvecklingen när det gäller ren eldrift eller olika former av kombination av el och andra bränslen varit mycket stark. Problemen med lokala utsläpp och buller i stadsmiljö har också fått en ökad uppmärksamhet.

Centerpartiets inriktning i länet är att fordon utan lokala utsläpp bör vara huvudinriktningen för den lokala trafiken i länets större städer och tätorter, till exempel i Uppsala stad. Det betyder i dag i praktiken någon form av eldrift. När det gäller regiontrafiken med buss bör huvudinriktningen vara en mix av biogas och biodiesel, eventuellt kombinerat med elhybrider.

När det gäller kollektivtrafiken i centrala Uppsala finns det många som drömmer om att återuppväcka ett spårvagnsnät. Inte minst från delar av Uppsala kommun har dessa önskemål varit starka, vilket till exempel syns på illustrationen till Ulleråkersplanen.

De preliminära utredningar som gjorts visar att det är möjligt att bygga spårväg i Uppsala, men att det kräver mycket stora investeringar.

I dag ser vi att allt fler städer satsar på långa bussar med hög kapacitet. Under förutsättning att dessa drivs med el har de samma positiva miljöeffekter som spårvagn, men med betydligt lägre investeringskostnader. För båda alternativen gäller dock att det för att få full utdelning krävs att systemen tydlig prioriteras i stadens planering. De ska helst inte konkurrera med annan trafik och ha prioritering i korsningar. Det kan finnas delar av ett framtida trafiksystem i Uppsala tätort där spårväg kan vara det bästa alternativet på lång sikt, om det fanns obegränsat med pengar. Så är det inte i dag.

De besked som kommit om eventuella statliga stöd till infrastrukturinvesteringar i tätorter är inte i närheten av vad som behövs för att finansiera ens en liten del av spårvägsutbyggnad i Uppsala. Kostnaden kommer att bli hög, det handlar om många miljarder. Det är pengar som varken finns i landstinget eller i kommunen.

Det är därför dags att sluta drömma om spårväg. Huvudinriktningen för stadstrafiken i Uppsala bör i stället vara ett prioriterat system med eldrivna superbussar som kan ta många passagerare. I planeringen av nya stadsdelar som Ulleråker är det viktigt att kommunen avsätter tillräckligt med utrymme för framtida kollektivtrafik.

Genom en inriktning på eldrivna superbussar kan Uppsala relativt snabbt få det kapacitetsstarka, miljövänliga, kollektivtrafiknät som staden behöver – i stället för att ytterligare år och pengar slösas på utredningar av ett spårvägsalternativ.

Mia Nordström (C), vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och ledamot av kommunfullmäktige

Johan Örjes (C), oppositionslandstingsråd

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!