SLU är en bromskloss

Processen att göra Årike Fyris till naturreservat bromsas av SLU, skriver Mikael Malmaeus.

18 augusti 1916 14:29

Bildandet av ett naturreservat – Årike Fyris – har varit en riktig långbänk och en av de stora bromsklossarna i processen har varit Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som är den största markägaren.

SLU:s svar (UNT Debatt 13/8 2016) på miljöpartisterna Niclas Malmberg och Maria Gardfjells debattartikel (UNT Debatt 7/8 2016) ger långt ifrån några tydliga svar om var SLU står i den frågan.

Som ett led i reservatsprocessen har Upplands Ornitologiska Förening (UOF) under många år ställt sig frågande till vad SLU vill med sitt markinnehav inom det föreslagna reservatet. Föreningen har med förskräckelse sett hur man plöjt ned lärkbon och grävt djupa kanaler för att torrlägga området.

Den sista pusselbiten i denna förvandling har SLU genomfört under sommaren i och med omläggningen av den befintliga täckdikningen.

Nu har Årike Fyris i princip förverkligats som den stadsnära åker UOF befarat (se vår debattartikel i Upsala Nya Tidning 21/11 2014). Då var svaret undvikande – nu ser vi resultatet.

SLU:s svar till Niclas Malmberg och Maria Gardfjell visar på ett smärtsamt sätt hur långt de tre representanterna från miljöuniversitet SLU har i förståelsen för hur jordbruket kan öka sin hållbarhet.

De tre undertecknarna redogör för de sakliga skälen till varför den befintliga täckdikningen har bytts ut – att maximera skördarna.

Samtidigt finns flera åtgärder som många lantbrukare runt om i Sverige gör för att minska sin miljöpåverkan. Det kan exempelvis vara att anlägga så kallade kalkfilterdiken för att minska näringsläckaget eller anläggande av skyddszoner mot diken.

SLU har all den moderna tekniken för odling, därmed borde man också ha högre svansföring i sitt miljöarbete.Ett första steg är taget med ansatsen att anlägga lärkrutor – och det är aldrig för sent att hoppas att SLU en dag också kan stå bakom bildandet av reservatet Årike Fyris.

Mikael Malmaeus

Fågelskyddsansvarig, UOF

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!