Slitet och daterat

Varför vill S-MP-ledningen inte se över kvinno- och barnsjukhusets behov innan de fattar beslut? skriver sju liberaler.

18 mars 1916 15:35

För över ett år sedan lade Liberalerna ett förslag om att skapa Sveriges bästa kvinnoklinik och ett Barnens Hus – ett sjukhus för barn, inrett för barn.

Efter närapå tio månader i en byrålåda ser kravet nu ut att förpassas till landstingsfullmäktiges papperskorg. Mest förundrande är att ärendet inte ens är ordentligt berett.

Det är svårt att skapa god arbetsmiljö och säker vård i nötta, slitna lokaler. Byggnaderna för Akademiska sjukhusets barnsjukhus och kvinnoklinik är i dag över 30 år gamla, arbetsmiljö och verksamhetsanpassning bedöms som otillfredsställande i landstingets egen behovsanalys och samma analys konstaterar att delar av barnsjukhuset är ”i stort behov av ombyggnation”.

Barnsjukhusets akutmottagning ligger dessutom illa till och saknar ambulansintag.

Tidigare har annan sjukvård bedömts vara i ännu större behov, men i dagsläget är det svårt att se viktigare satsningar än här. Liberalerna är övertygade om att genomtänkta satsningar på ett modernt barnsjukhus och Sveriges bästa kvinnoklinik är lågriskinvesteringar som ger maximal utdelning i framtiden.

För ett drygt år sedan krävde vi därför att landstinget skulle se över behovet av moderna, mer ändamålsenliga lokaler för kvinno- och barnsjukvården.

Produktionsstyrelsen svarade i maj 2015 att ”Akademiska sjukhuset delar motionärernas uppfattning att kvinno- och barnsjukvården är i behov av lokaler som är bättre anpassade för dagens vårdbehov och patientens och anhörigas förväntningar”.

Svaret beskrev verksamhetsinitierade utredningar av neonatal intensivvård, barnintensivvård (BIVA) och snittsal för förlossningen. Det framgick inte vilka ytterligare behov verksamheten har, men för sådant fanns ju tid.

Tid fanns och tid gick, men inget hände. Inget alls. Sommar, höst och vinter flöt förbi och motionen förblev bortglömd. Under de närapå tio månader som handlingarna låg i en byrålåda bildades en Sjukhusstyrelse och en Fastighetsnämnd som båda borde vara relevanta att höra inför ett avgörande beslut. Vi yrkade därför att även dessa styrelser skulle yttra sig över motionen. Samtidigt krävde vi att en objektiv bedömning skulle göras av det sammantagna behovet av modernisering och verksamhetsanpassning av kvinno- och barnsjukvårdens lokaler.

Knappast ett långsökt förslag kunde man tro. Förslaget besvarades dock med kalla handen. För oss är hanteringen obegriplig.

Liberalerna vill att Akademiska sjukhuset ska ha Sveriges bästa kvinnoklinik – för riktigt god arbetsmiljö och hjälp med allt från ofrivillig barnlöshet, endometrios, och inkontinens till övergrepp och gynekologisk cancer. Blivande föräldrar ska kunna uppleva lugnet i ett hem, kombinerat med den medicinska säkerheten i ett akutsjukhus. Ett modernt barnsjukhus skulle vara till stor hjälp både för barn från vårt län och från andra delar av landet. Små patienter ska mötas av ett sjukhus för barn, inrett för barn. Det kan ge en lugnare, mer positiv upplevelse för oroliga föräldrar, barn och syskon som får vård och stöd här.

Vi kan acceptera att andra partier gör andra prioriteringar, men inte att avgörande beslut fattas med undermåliga beslutsunderlag.

Kanske är det skillnad på lokal och lokal? Under över ett år har den rödgröna majoriteten bokstavligen rest land och rike runt för hitta det perfekta sjukhusköket. En tidigare utredning gav tydligen fel resultat, och man lade därför över 700 000 kronor av skattebetalarnas pengar på att proväta mat och besöka sjukhuskök i Kalmar, Oslo, Växjö och Köpenhamn. Dyra slantar för en utredning som redan genomförts. I ljuset av detta framstår det som extra märkligt att kvinno-/barnsjukhuset inte ens anses värt en remissrunda och en uppdatering av snart årsgamla handlingar.

Varför vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte se över kvinno- och barnsjukhusets sammantagna behov innan de fattar sitt beslut?

Patienterna behöver detta. Medarbetarna behöver detta. Att stoppa huvudet i sanden lär knappast göra det lättare att behålla den bästa personalen.

Varför avfärdars kvinno-barnsjukhuset?

Lina Nordquist, oppositionslandstingsråd (L)

Lena Lundberg, Carl Nettelblad, Janine Bichara, Johan Enfeldt, Johanna Norberg, Amanda Forsberg, Liberalernas sjukvårdsgrupp

Barnsjukhuset

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!