RFSL ställde nyligen in sitt deltagande i Almedalen. Det var en reaktion på hot och hat som de tvingats stå ut med från nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. RFSL:s inställda deltagande är symptomatiskt för den tid vi lever i. Nationalism, rasism, faktaförnekelse och förtryck mot oliktänkande är på frammarsch i Sverige och Europa.

Detta samtidigt som förtroendet för politiker minskar kraftigt. SVT:s valundersökning Valu visade att endast 59 procent av väljarna i valet 2018 känner stort förtroende för politiker. Efter kaoset med regeringsbildningen under hösten så visade en undersökning från Novus i januari att 70 procent av folks förtroende för politiker minskat eller minskat kraftigt.

För att stoppa den fortsatta polariseringen så måste vi tillbaka till ett Sverige där vi lyssnar på varandra istället för att döma varandra efter hudfärg eller politiska åsikter. Vi kan inte ta alla rättigheter den svenska demokratin erbjuder för givna.

Artikelbild

Romina Pourmokhtari

- Förnya demokratin

Många svenskar känner idag att politiker inte lyssnar på deras oro. De känner inte heller att man kan påverka politiken. För att ändra på utvecklingen behöver de politiska partierna bli folkliga igen. Vi kan inte låta politiken arbeta vidare som om ingenting har hänt sen 1930.

Politiker och politiska partier behöver anpassa sig efter det moderna samhället och befinna sig där folket de facto är. Så många politiker har tid att åka tåg fem timmar till en lokalträff där tio personer samlats, samtidigt väljer så få att interagera med dem hundratusentals väljare som finns på sociala medier. Med det menar jag inte att som politiker ha en Facebook-sida. Det är de flesta politiker väldigt duktiga på.

Tyvärr har de många av dem helt missuppfattat vad den är till för. Det är nämligen inte en anslagstavla för att lägga upp bilder på vilka möten man har närvarat vid. Sociala medier är interaktiva medier. Syftet är att interagera med andra. Det vill säga att svara på kommentarer fram och tillbaka. Kommentera själv på sådant man berörs av.

Det duger inte längre att man anställer pressekreterare och brevsvarare som sköter det åt en. Vill man på riktigt bygga upp förtroende för sina väljare måste man visa att man existerar mer än i tv-rutan och att man kan ge svar och förklara sina ståndpunkter och sitt agerande.

- Låt fler vara svenskar

Sverige har på ett par decennier blivit ett land som människor invandrat till. 23 procent av de barn som föds i Sverige har föräldrar som har kommit hit. Men ändå behandlas de inte som alla andra svenska barn.

Dagligen får de stå ut med tilltal som ”var kommer du egentligen ifrån?”. Detta motverkar den känsla av gemenskap och tillhörighet som dessa barn behöver för att känna tilltro till samhället. Denna bild av att svenskar inte kan se ut på olika sätt är en förlegad bild av svenskheten som måste förändras.

Vi måste våga definiera svenskheten efter medborgarskapet. I processen att få medborgarskap borde man ta del av samhällsinformation där man informerar om svensk öppenhet och tolerans.

- Skydda våra minoriteter

Det finns vissa grupper i samhället som får ta emot de flesta rasistiska och icke-demokratiska organisationers hot och hat. Två exempel på dessa grupper är judar och hbtq-personer.

Om inte dessa grupper känner sig fria så är inte Sverige ett fritt land. Staten måste därför gå in med ekonomiska resurser för att skydda särskilt utsatta platser, såsom judiska skolor och Prideparader.

De kan inte själva förväntas ekonomiskt stå för sin säkerhet. Kan staten bekosta fotbollsmatcher så kan vi bekosta att skydda våra utsatta minoriteter.

- Rasisternas rättigheter går inte före andras

Självklart ska högerextrema, islamister, vänsterradikala och andra som hyser vidriga åsikter åtnjuta samma rättigheter som andra grupper.

Men när NMR, trots sitt aktivt våldsamma agerande mot oliktänkade, får tillstånd att ha tält i närheten av RFSLs monter så sker det på bekostnad av andra. Det gjorde att RFSL och andra organisationer inte vågade vara där.

När en organisation utgör ett reellt hot mot andra ska deras rätt att befinna sig på en viss plats och vid en viss tidpunkt begränsas. Det bör inte vara svårare än så.

Rasisterna, nationalisterna och faktaförnekarna må vara på frammarsch i Sverige. Men vi ska bevisa för dem att det öppna och toleranta Sverige är tusen gånger starkare. Tillsammans kan vi göra de nödvändiga förändringar som behövs för att slå tillbaka mot de förtryckande krafterna och öka förtroendet för den svenska demokratin.