Skrota Almedalsbesöket

Uppsala kommuns satsning på Almedalen är slöseri med skattepengar skriver John Manders, Muf, och Erik Wahlström, GU.

17 augusti 2019 01:00

För tredje året i rad har Uppsala kommun och Region Uppsala satsat på att delta på Almedalsveckan i Visby. Vad de kallar för satsning passar dock bättre in i definitionen av skatteslöseri. Notan för enbart lokalhyra och marknadsföring landar på nästan 1,3 miljoner kronor, och till detta tillkommer boende- och resekostnader för de nästan 70 personer som Uppsaladelegationen består av. Den totala kostnaden för dessa saknas, men med tanke på de skyhöga hyrorna under Almedalsveckan är det sannerligen inga små summor.

Varje spenderad skattekrona måste ha ett tydligt syfte och komma skattebetalarna, Uppsalaborna, till del. Så vad är syftet med den stora Uppsaladelegationens närvaro i Almedalen? I ett tafatt försök att legitimera projektet lyfter kommunen att delegationen ska arbeta för att “övriga kommuner och regioner ska veta om och förstå att Uppsala är i framkant”. Delegationen ska alltså skryta om Uppsalas arbete. Därutöver ska den fokusera på att ”nätverka” (läs mingla) med andra aktörer. Miljonbudgeten har även gått till att marknadsföra så kallade ”battles” och att skapa “närvaro på Twitter” genom gemensamma hashtags.

Hur detta gynnar skattebetalarna är det nog ingen som vet. Varför spenderas pengar på Almedalen samtidigt som otryggheten i Uppsala ökar, vårdplatser saknas, klimatmål riskerar att missas och den psykiska ohälsan skenar? Det är oförsvarbart att satsa medel på oklar marknadsföring samtidigt som det skett fyra överfall på fyra dygn i centrala Uppsala. När de kommunala och regionala kärnuppgifterna brister så finns det inte utrymme att skicka alltifrån kulturchefer till tandvårdsdirektörer för att mingla och delta på ”battles”. Som skattebetalare och medborgare vilar förtroendet till politiken på att våra skattepengar ska förvaltas varsamt och prioriteras på saker som direkt kommer invånarna till del. Det gör inte Uppsalas deltagande i Almedalsveckan.

Frågan är om kommuner och regioner behöver åka till Almedalen alls. För varje år som går är det fler och fler som tappar intresset för Almedalsveckan, då den upplevs ha frångått sitt ursprungliga syfte: att vara en mötesplats för politiker och vanligt folk. I stället har Almedalen blivit ett jippo för kommuner, regioner och företag med skrytseminarier för en utvald skara. Att man då som kommun och region på skattebetalarnas bekostnad åker ändå gör inget annat än att göda det politikerförakt som många i dag upplever. Detta särskilt när man inte är där för att träffa vanligt folk, än mindre folk från Uppsala.

Om kommunen och regionen verkligen vill komma närmare invånarna och värna lokala intressen, lägg då istället resurser på att upprätta en god medborgarkontakt så att folk kan bli medvetna om de beslut som fattas i kommun- och regionfullmäktige. Boka möten med investerare i de lättillgängliga och anpassade lokalerna i kommunhuset istället för att mingla runt i Visbys barer. Ta itu med de problem vi har här hemma i stället för att flytta resurser till att försköna bilden av oss där borta.

När någon annan betalar är det lätt att glömma bort vad den offentliga sektorns kärnuppgifter är. Vi alla ser vad sådant skatteslöseri resulterar i för invånarna och de centrala verksamheterna. Till Almedalsveckan nästa år hoppas vi att Uppsala kommun och region har förstått detta. Det räcker med slöseriet nu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
John Manders Erik Wahlström