Skolorna åt rätt håll

Kunskapsnivån i Uppsalas skolor måste höjas men utvecklingen går stadigt åt rätt håll, skriver Fredrik Ahlstedt (bilden), Marta Obminska och Cecilia Forss.

7 juli 2014 09:43

S, V och MP gör allt de kan för att svartmåla utvecklingen i Uppsalas skolor. Kunskapsnivån måste höjas men utvecklingen i Uppsala går stadigt åt rätt håll. Nya Moderaterna och alliansen har återupprättat den kunskapsskola som Socialdemokraterna avvecklade. Utvecklingen måste få fortsätta. I höst avgör väljarna hur framtiden för Uppsalas elever ser ut. Vi vill ha ett Uppsala där livsdrömmar förverkligas.

I Sverige och Uppsala ska ingen begränsas eller hindras på grund av var han eller hon kommer ifrån. Alla ska få verktygen för att ta sig dit de vill och alla elever ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

För att nå dit behöver kunskap sättas främst. Elever ska kunna välja skola och lärarna ska kunna fokusera på undervisning. Alla ska känna trygghet i skolan. Alliansen har gjort mycket för att vi i dag har kommit långt i arbetet med en skola som ser varje elev och där kunskaper står i centrum.

Alliansen har avsatt mer resurser till skolan. År 2013 satsade regeringen närmare fyra miljarder kronor mer på förskola, grund- och gymnasieskola än 2006. Samtidigt har välfärden i Uppsala kommun tillförts över två miljarder mer från Uppsalabornas skattekronor. Med en politisk ledning som tar ansvar för ekonomin kommer resurserna till skolan kontinuerligt att kunna öka. I Uppsala planerar vi att tillföra välfärden ytterligare 1,6 miljarder de kommande tre åren.

Om de rödgröna får bestämma vet vi inte hur det blir. Kommer Vänsterpartiet få igenom sina krav om skattehöjningar eller kommer tillväxten att nedmonteras så som Miljöpartiet vill?

Kunskap går inte att köpa och skattehöjningar ger inte en bättre skola. För att skapa mindre klasser för de yngsta eleverna och ge varje elev mer tid med sin lärare behövs emellertid resurser. Alla skattekronor måste hanteras med varsamhet. Långsiktighet, ansvar och befogenheter ska prägla välfärdens verksamheter.

Efter att alliansregeringen reformerat lärarutbildningen har söktrycket till utbildningen ökat flera år i rad. Fler saker behöver göras för att lärarnas ställning ska stärkas och läraryrkets attraktivitet öka. Vi har infört karriärtjänster och sett till att Uppsala har Sveriges högst avlönade gymnasielektorer. Dessutom har vi beslutat att höja lärarnas medianlön med 5 000 kronor i månaden. Samtidigt ska de bästa lärarna få 10 000 kr mer i lön. Vi vill gå vidare. Duktiga lärare och medarbetare ska ha hög lön och ges möjlighet att göra ett bra arbete. Då skapar vi en bra skola där alla elever kommer till sin rätt. Vi tror på lärarnas förmåga att utveckla undervisningen och skapa ett bra klimat i klassrummet.

Avgångseleverna i Uppsalas kommunala grundskolor gick i år ut skolan med de högsta kunskapsresultaten sedan mätningarna började sammanställas år 2003.

Nationella jämförelser visar att Uppsalas grundskolor, både kommunala och fristående, når sina bästa resultat någonsin. Vi tror inte att det är en slump. Vi vet att långsiktigt och uthålligt kvalitets- och förbättringsarbete gör skillnad. Vi vill fortsätta på den inslagna vägen. Elevernas möjligheter till kunskap måste stå i centrum i Uppsalas skolor. Vi tror inte på att från politiskt håll detaljreglera skolan eller som Vänsterpartiet inskränka lärarnas möjligheter att ge läxor.

Samtidigt som det kommer att ta viss tid innan alliansregeringens stora skolreformer kommer att ge full effekt når Uppsalas grundskolor sina bästa resultat någonsin. Vi moderater tror på utvecklingen och upprätthåller fokus på kunskap i Uppsalas skolor. Låt inte utvecklingen avstanna.

Fredrik Ahlstedt

kommunstyrelsens ordförande (M)

Marta Obminska

riksdagsledamot (M)

Cecilia Forss

ordförande barn- och ungdomsnämnden (M)

Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!