Skolan blev bättre med alliansen

Resultaten i grundskolan har under alliansens ledning blivit de bästa någonsin, skriver alliansföreträdare i Utbildningsnämnden i en replik på S, MP och V (UNT 15/1).

26 januari 2015 09:45

Den nya organisation som ansvarar för hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium, är resultatet av ett gemensamt politiskt arbete och beslut. Det är glädjande att läsa att den rödgröna majoriteten uppskattar det arbete som vi har gjort. Alliansen har under åtta år prioriterat skolan och har sedan år 2006 i Uppsala kommun tillfört förskolan, skolan, vården och omsorgen 2,1 miljarder kronor mer än tidigare.

Resultaten i grundskolan har under alliansens ledning blivit de bästa någonsin. Vi har gått från plats 226 av 290 år 2006 till plats 78 år 2014 mätt i andelen niondeklassare med godkända avgångsbetyg. Den resultatnedgång som skett på riksnivå har alltså inte haft samma genomslag i Uppsala. Dessutom delade Bälingeby förskola i Uppsala kommun förstaplats som en av Sveriges bästa förskolor enligt mätsystemet Qualis. Men vi är inte nöjda, vår strävan är att Uppsalas skolor ska vara bland de bästa i landet.

De rödgröna har, för att utrycka sig milt, en mindre positiv syn på fristående skolor än alliansen. Vänsterpartiets motstånd är väl känt. Detta trots att siffror från Statistiska centralbyrån visar att skatter och avgifter finansierade välfärd för 885 miljarder under år 2012. Av denna summa gick 0,9 procent till vinst (innan vinsten beskattats).

Miljöpartiets kongress har beslutat att partiet ska arbeta för att stoppa skolor som drivs i bolagsform och med vinst. I sin debattartikel skriver den rödgröna majoriteten att skolan ska stå utanför marknaden. Detta skulle innebära att 28 skolor i Uppsala län hotas av nedläggning och därmed att hela 4 100 elever riskerar att se sin skola läggas ner.

I den budget som de rödgröna går fram med är i princip alla beskrivningar av kvalitetsfokus och valfrihet i välfärden borttagna. För oss i alliansen är resultat och kvaliteten prioriterad – inte vem som driver skolan.

Alliansens övergripande mål för förskolan och skolan är kunskap, valfrihet och trygghet. All pedagogisk verksamhet ska hålla mycket hög kvalitet, oavsett vem som driver verksamheten. Valfriheten ger mer makt till elever och föräldrar, minskad valfrihet leder till en tillbakagång där makten flyttats tillbaka till politiker och tjänstemän. För kommunen kan det så klart bli enklare rent praktiskt, men vi anser att kommunen är till för medborgarna och inte tvärtom.

Ett tydligt kunskapsfokus är grundläggande för alliansen. Skolorna ska arbeta för att alla elever ska klara godkända betyg, allt annat är en för låg ambitionsnivå. Varje elev ska mötas utifrån sina förutsättningar och behov samt ges möjlighet att nå sin fulla potential. Elever som är i behov av särskilt stöd ska få rätt stöd i tid. Även trygghet och trivsel är förutsättningar för en god kunskapsutveckling och varje skola har skyldighet att arbeta förebyggande och att ingripa mot trakasserier och kränkningar.

Goda resultat kräver att lärarna har möjlighet att ägna sig mer åt pedagogik och mindre åt administration. Vi vill att pedagogisk skicklighet och erfarenhet ska ge högre lön och att fler karriärtjänster ska inrättas. Möjligheterna till kompetensutveckling bör förbättras. För att fler ska vilja arbeta som lärare måste vi göra läraryrket till ett yrke med karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Tack vare alliansens satsningar i den nationella budgeten får Uppsala kommun statsbidrag på cirka 55-65 miljoner kronor nästa år till ett flertal satsningar för mer kunskap i skolan.

Alliansen vill bland annat minska gruppernas storlek i förskolan och på lågstadiet, göra det obligatoriskt för skolor att erbjuda läxhjälp i årskurs 4-9 och förstärka sommarskolan. För att detta ska kunna genomföras behövs givetvis resurser. Barnens och skolpersonalens arbetsmiljö är viktig och alliansen i Uppsala kommun har fattat beslut om att tillföra 4 miljarder kronor under fyra år till pedagogiska lokaler samtidigt som vi har genomfört en ovanligt stor utbyggnad av förskolan.

Alliansen vill att Uppsalas skolor ska vara bland de bästa i landet. Vi vill fortsätta utveckla Uppsalas skolor genom att satsa på kunskap och kvalitet, valfrihet och trygghet.

Marta Obminska

kommunalråd (M) och andre vice ordförande i utbildningsnämnden

Anna Manell

ledamot (FP) i utbildningsnämnden

Kenny Jonsson

ledamot (C) i utbildningsnämnden

Martin Wisell

ledamot (KD) i utbildningsnämnden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!