Skapa parlamentarisk församling i FN

Vi inbjuder våra demokratiskt valda medparlamentariker från hela världen att ansluta sig till vår arlamentarikergrupp för en UNPA, skriver 33 parlamentariker från hela världen.

12 mars 2019 11:00

Förenta Nationerna, den multilaterala ordningen och demokratin är under attack. Att fortsätta som vanligt med hög retorik räcker inte för att motverka detta hot. Trots många varningar och rekommendationer har det inte gjorts mycket för att förbereda Förenta Nationerna på denna utmaning. Tiden för självbelåtenhet och klagomål är över. Nu behövs modigt ledarskap.

Den så kallade Cardoso-panelen som utredde FN:s relationer med civilsamhället varnade för nästan 15 år sedan för att Förenta Nationerna måste göra mer för att stärka den globala styrningen och hantera de demokratiska underskotten.

Panelen underströk att ett mer systematiskt engagemang från parlamentariker, nationella parlament och lokala myndigheter i FN skulle stärka den globala styrningen, konfrontera demokratiska underskott i mellanstatliga angelägenheter, försvara den representativa demokratin och bättre sammanlänka FN med den globala opinionen. Rådande ordningar är inte tillräckliga.

När den internationella kampanjen för en parlamentarisk församling inom FN lanserades för elva år sedan, sa kampanjens beskyddare, den tidigare generalsekreteraren för FN Boutros Boutros-Ghali, att vi måste främja en demokratisering av globaliseringen innan globaliseringen förstör förutsättningarna för nationell och internationell demokrati.

Det är med stor oro som vi nu bevittnar hur just precis denna utveckling blir allt tydligare.

Som den tidigare generalsekreteraren påpekade har upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN blivit ett oumbärligt steg för att uppnå en demokratisk kontroll av globaliseringen.

Vi, de undertecknande parlamentsledamöterna, bekräftar vårt engagemang för målet att skapa en parlamentarisk församling inom FN (UNPA) för att stärka den demokratiska representationen för världens medborgare i globala angelägenheter och i FN:s beslutsfattande.

Vi inbjuder våra demokratiskt valda medparlamentariker från hela världen att ansluta sig till vår parlamentarikergrupp för en UNPA i syfte att stärka och samordna våra ansträngningar.

Tillsammans kan vi hjälpa till att etablera den politiska drivkraft och det tryck som behövs för att uppnå vårt mål.

Vi anser att FN:s kommande 75-årsjubileum 2020 måste användas som ett tillfälle att inventera och vidta omfattande reformer, inklusive inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN.

Vi uppmanar FN:s generalsekreterare, ordföranden för FN:s generalförsamling, stats- och regeringscheferna och deras utrikesministrar samt företrädarna för FN:s medlemsstater i New York att initiera och stödja nödvändiga steg i förberedelserna av ett meningsfullt FN-reformtoppmöte 2020 och för inrättandet av en parlamentarisk församling inom FN.

Parlamentarikergruppen för en UNPA:

Alban Bagbin, parlamentsledamot, Ghana

Tommy Broughan, parlamentsledamot, Irland

Ibrahim Bundu, tidigare parlamentsledamot, Sierra Leone

Omar De Marchena González, parlamentsledamot, Dominikanska republiken

Jennifer De Temmerman, parlamentsledamot, Frankrike

Sigmar Gabriel, parlamentsledamot och tidigare utrikesminister, Tyskland

Nik Gugger, parlamentsledamot, Schweiz

Jens Holm, parlamentsledamot, Sverige

Andrej Hunko, parlamentsledamot, Tyskland

Fernando Iglesias, parlamentsledamot, Argentina

Daniel Jositsch, senator, Schweiz

Katja Keul, parlamentsledamot, Tyskland

Jameleddine Khemakhem, tidigare parlamentsledamot, Tunisien

Jo Leinen, Europaparlamentariker, Tyskland

Fungayi Jessie Majome, tidigare parlamentsledamot, Zimbabwe

Yannis Maniatis, parlamentsledamot och tidigare miljö- och energiminister, Grekland

David Martin, Europaparlamentariker, Skottland

Smári McCarthy, parlamentsledamot, Island

Stevens Mogkalapa, tidigare parlamentsledamot, Sydafrika

Florence Mutua, parlamentsledamot, Kenya

Sunil B Pant, parlamentsledamot, Nepal

Victor Perli, parlamentsledamot, Tyskland

Lilia Puig, parlamentsledamot, Argentina

Syed Naveed Qamar, parlamentsledamot och tidigare försvarsminister, Pakistan

Achyuta Samanta, parlamentsledamot, Indien

Axel Schäfer, parlamentsledamot, Tyskland

Uwe Schummer, parlamentsledamot, Tyskland

Stefan Schwartze, parlamentsledamot, Tyskland

Ivone Soares, parlamentsledamot, Moçambique

Mathias Stein, parlamentsledamot, Tyskland

Nomsa Tarabella-Marchesi, parlamentsledamot, Sydafrika

George Vella, tidigare parlamentsledamot och tidigare utrikesminister, Malta

Heinrich Volmink, tidigare parlamentsledamot, Sydafrika

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!