Skapa bomässa för ett hållbart Bergsbrunna

Uppsala bör skapa en bomässa för att utveckla Bergsbrunna till världens mest hållbara stadsdel, skriver miljöpartisten Lars Friberg.

5 september 2019 01:00

Greta Thunberg har rätt. Vi måste lyssna på forskarna. Vi kan inte fortsätta bygga som förut om vi ska lyckas ställa om till ett liv och ett samhälle inom ramen för vad vår enda planet tål.

Miljöpartiet vill att Uppsala ska arrangera en bomässa i Bergsbrunna på temat One Planet Uppsala för att bidra till att skapa den framtid vi behöver. Det kan inte ske i en handvändning men ska det ske måste vi påbörja arbetet nu.

Välkomna hit, välkomna hem är Uppsalas motto. Det är många som hörsammar det och flyttar hit. Uppsala är en av de snabbast växande regionerna i Europa. 2018 utsåg Världsnaturfonden Uppsala till världens främsta klimatstad.

Detta är något vi alla bör vara otroligt stolta över, men det förpliktigar också. Uppsala är ett föredöme och en vägledande kraft för hållbar utveckling och vi har med våra två universitet, innovativa företag och samarbeten förmågan att möta klimatkrisen med handling. Många - globalt, nationellt, regionalt och lokalt - ser till Uppsala för inspiration. Vi har en skyldighet att gå längre i vårt arbete.

I dag arrangeras en arkitekturfestival i Uppsala. Stadens politiker är inbjudna för att diskutera sina visioner för Bergsbrunna. Miljöpartiet vill skapa ett inspirerande storskaligt exempel där vi fortsätter att visa omvärlden och oss själva att vi med handling kan bemöta klimatkrisen.

Vi har en tydlig vision: Uppsala bör arrangera en bomässa med målsättningen att utveckla det nya Bergsbrunna till världens mest hållbara stadsdel och Uppsala till ett innovativt centrum för hållbart byggande som sätter människan i centrum.

Uppsalapaketet, det avtal kommunen har skrivit med staten och regionen, är en infrastruktursatsning på tio miljarder kronor. Det innefattar välbehövlig förstärkning av järnvägskapaciteten med två nya järnvägsspår till Stockholm, spårväg i Uppsala och en ny järnvägsstation i Bergsbrunna.

Som motprestation så har kommunen förbundit sig att bygga 33 000 nya bostäder i södra Uppsala. Vi vill utnyttja Uppsalapaketets unika chans till att skapa en ny stadsdel kring den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna som tar hållbarhetsarbetet till en ny nivå.

Målen och visionen för det vi bygger måste sättas högre än någonsin förut om vi ska klara klimatkrisen. Bomässan skulle möjliggöra inte bara fortsatt utveckling av klimatsmart och resurssnål byggteknik och multifunktionella vackra grönytor, utan även fungera som en fysisk mötesplats och ett levande laboratorium för social innovation kring hållbara livsmönster - exempelvis delat ägande genom bilpooler och metoder för ökad granngemenskap.

Uppsala skulle genom denna satsning bli ett internationellt centrum för innovativ och hållbar stadsutveckling. Det gäller inte bara att minska våra egna utsläpp av växthusgaser utan framförallt visa att det går att radikalt minska utsläppen och skapa goda livsmiljöer för våra medborgare.

Nyttan av förebilder som går i bräschen kan inte underskattas. Exempelvis har Nobelpristagaren Steven Chu, i rollen som dåvarande president Barack Obamas energiminister, lyft fram Hammarby Sjöstad i Stockholm som en förebild.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Författaren William Gibson har sagt att framtiden redan är här, den är bara ojämnt fördelad. Låt oss bjuda in världen till Uppsala för att se hur vi vill att framtiden ska se ut. Lars Friberg (MP)