Sätt stopp för samarbete

Gripandet av Fariba Adelkhah visar på Irans förakt för akademisk frihet. Det menar Sten Hagberg, professor i kulturatropologi.

30 juli 2019 15:00

Den 5 juni 2019 i Iran greps Fariba Adelkhah vid Centret för internationella studier i Paris (CERI-SciencesPo) och en av grundarna av såväl Fonden för analys of politiska samhällen (FASOPO) som det Europeiska nätverket för analys av politiska samhällen (REASOPO). Hennes försvinnande kom till kollegernas kännedom först den 25 juni, samma dag som det franska utrikesdepartementet blev informerat.

Vi vill visa solidaritet med vår kollega och samtidigt uttrycka vårt erkännande för franska diplomaters och politikers agerande för att få henne fri. Till en början ville vi inte störa ”den tysta diplomatin” för att undvika att Fariba Adelkhah skulle bli en bricka i en ”strategi av spänningar” i kraftmätningen mellan Teheran och Washington. Att det finns en sådan ”strategi” är dessvärre en hypotes som vi i nuläget inte kan avfärda. För ingenting rättfärdigar att vår kollega arresterats.

Fariba Adelkhah arbetade med universitetsbaserad forskning utan någon som helst koppling till underrättelseverksamhet. Ej heller har hon bedrivit någon politisk verksamhet i Iran. I själva verket förefaller det som om hon gripits antingen för att ingå i någon typ av fångutbyte, eller också för att forskningens frihet inte längre tolereras av den iranska säkerhetsapparaten. Varje anklagelse om att hon skulle vara inblandad i spion- och destabiliseringsoperationer saknar trovärdighet.

Sedan nyheten om Fariba Adelkhahs arrestering blivit känd vill här och nu vi ge information om henne och hennes gärning till alla de som världen över visar solidaritet och indignation.

Fariba Adelkhah är antropolog och författare till verk som i grunden förändrat vår syn på det iranska samhället: La Révolution sous le voile: Femmes islamiques d’Iran (Karthala, 1991); Etre moderne en Iran (Karthala, 1998) och Les Mille et une frontières de l’Iran: Quand les voyages forment la nation (Karthala, 2012). Ända sedan hon kom till Frankrike som student 1977 har hon bedrivit fältstudier i Iran, trots att hon flera gånger utsatts för förödmjukande behandling (förhör, konfiskering av hennes pass). Men istället för att avskräckas har hon fortsatt sin forskargärning. Hon har sett det som en rättighet, ett bidrag och ett sätt att återgälda sitt födelseland.

År 2009 när den franska doktoranden Clotilde Reiss greps av iranska myndigheter kommenterade Adelkhah i franska L’Express att i Iran ses forskaren närmast som en agent 007. Hon publicerade ett öppet brev, på persiska, till dåvarande president Mahmoud Ahmadinejad i vilket hon meddelade att hon avbröt all forskning i landet. Brevet publicerades på franska av Courrier international. Att idag läsa brevet där hon talar om en rädslans regim ger kalla kårar…

Därefter började Fariba Adelkhah bedriva forskning i Afghanistan med samma tillvägagångssätt som tidigare: antropologiskt fältarbete under svåra, farliga villkor. Hon publicerade flera utgåvor av Études du CERI samt ett antal tidskriftsartiklar och bokkapitel.

Men när Hassan Rohani valdes till president i Iran återupptog hon forskningen i sitt födelseland. Hon bosatte sig i staden Qom, där hon ägnade sig åt studier av det shiitiska prästerskapet med fokus på det religiösa gränssnittet mellan Iran, Afghanistan och Irak. Mindre känt är att hon, under pseudonym, också varit en del av den litterära scenen i Iran genom sina persiska översättningar av franska mystiska poem från Medeltiden och Renässansen.

Sammantaget är Fariba Adelkhah en internationellt erkänd forskare tack vare hennes framstående publikationer och hennes personliga integritet.

Vi i REASOPO kräver att Fariba Adelkhah omedelbart sätts på fri fot. Vi ser mycket allvarligt på det förakt för akademisk frihet som iranska myndigheter här visar prov på och på den fara som forskare som reser till Iran utsätts för. Vi uppmanar europeiska universitet och forskningsinstitutioner att avbryta alla former av samarbete med Iran – universitetsutbyte med iranska studenter undantaget – och uttrycker vår solidaritet med iranska kolleger som dagligen lever med den iranska säkerhetsapparatens godtycklighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sten Hagberg