Satsa på vakterna

Ge ordningsvakter ett generellt förordnande på offentliga platser inom exempelvis en hel kommuns geografiska område, skriver ­Fredrik Ahlstedt och Marta Obminska.

10 juni 2018 00:30

Det var precis före valborgshelgen som Polisen meddelade att de säger nej till Uppsala kommuns ansökan om att utöka området där ordningsvakter får patrullera i centrala Uppsala. I stället blir området mindre och splittras upp i mindre delar. Om det är så att en incident inträffar när en ordningsvakt förflyttar sig mellan de godkända så kallade LOV3-områdena får ordningsvakten inte ingripa i egenskap av vakt då området inte är godkänt av Polisen. Det tycker vi är fel.

Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) nationella trygghetsundersökning är Uppsala län, tillsammans med Gävleborgs län, det område där den upplevda otryggheten ökade mest i Sverige förra året.

Vi moderater tänker aldrig acceptera en utveckling där Uppsalaborna inte längre kan känna sig trygga i det offentliga rummet.

Polisen i Uppsala gör ett fantastiskt jobb med att mota bort kriminaliteten i Uppsala. Men tyvärr har de inte tillräckliga resurser för att hinna med allt och antalet poliser i yttre tjänst är för få. Sverige har i dag det lägsta antalet poliser per medborgare sedan 2009. Det beror bland annat på att rekordmånga poliser lämnat yrket. Samtidigt som hundratals platser står tomma på polisutbildningen.

För att komma till rätta med trygghetsproblemen och brottsligheten är det helt centralt att antalet poliser blir fler i Uppsala och i resten av Sverige. Polisen har och ska ha det grundläggande ansvaret för att upprätthålla lag och ordning. Moderaterna har därför lagt fram omfattande förslag på satsningar för att få fler poliser att stanna i yrket, men även för att få fler att vilja utbilda sig till polis. Effekterna av dessa satsningar tar tid och Uppsalaborna har inte tid att vänta på att poliser ska utbildas. Otryggheten måste bekämpas nu. I väntan på fler poliser måste vi göra allt vi kan för att Uppsalaborna ska kunna känna sig trygga igen.

Moderaterna i Uppsala sätter tryggheten främst och vill bland annat se en trygghetsplan för hela Uppsala, trygghetskameror och fler kommunala ordningsvakter på fler ställen.

Ordningsvakter bidrar redan i dag till ett tryggare samhälle, men det finns anledning att använda ordningsvakter på ett effektivare sätt. Utgångspunkten i dagens regelverk är att ordningsvakter endast kan förordnas för att upprätthålla allmän ordning på avgränsade områden eller vissa särskilt angivna platser.

Moderaterna nationellt har föreslagit att kommunala ordningsvakter ska kunna tjänstgöra i hela kommuner.

Vi vill ändra i lagstiftningen så att det skapas en möjlighet att ge ordningsvakter ett generellt förordnande att medverka till att upprätthålla allmän ordning på offentliga platser inom exempelvis en hel kommuns geografiska område.

Det skulle innebära att Uppsala kommun skulle ha möjlighet att anställa ordningsvakter som har till uppgift att, under Polisens ledning, bidra till att upprätthålla allmän ordning på offentliga platser i hela kommunen. Det välkomnar vi.

Syftet med lagändringen är att möjliggöra för kommuner att använda sig av ordningsvakter för att komplettera Polisen i fråga om enklare, men viktiga, uppgifter för att trygga ordningen inom kommunens område, i synnerhet patrullering på offentliga platser. I dag är det inte möjligt att förordna ordningsvakter för generella uppgifter inom större geografiska områden. Det krävs antingen att det rör sig om en specifik verksamhet (till exempel hålla ordning vid offentliga tillställningar) eller att uppgiften är begränsad till en viss plats.

Valborgshelgens beslut om att avslå Uppsala kommuns ansökan om utökat område där kommunala ordningsvakter får patrullera är en besvikelse för Uppsala kommun.

Otryggheten i Uppsala ökar och samtidigt verkar regeringen stå handfallen inför polisbristen. Det är tydligt att det behövs ett maktskifte i både Uppsala och i Sverige. Moderaterna sätter tryggheten främst och kommer göra så även efter valet den 9 september.

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M) i opposition

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Trygghet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!