Satsa på landsbygden

27 maj 2014 09:28

Privatiseringar och upphandlingar utan vettig styrning är en katastrof för landsbygden, skriver Claes Littorin, Landsbygdspartiet oberoende, i en kontrareplik.

Roligt att Centern uppskattar Landsbygdspartiet oberoendes arbete med att utveckla landsbygden! Vi har märkt ett kraftigt ökat intresse för frågan sedan vi startade upp för ett och ett halvt år sedan. Snart sagt vartenda parti säger sig numera vara ett "landsbygdsparti". Men hur blir det i verkligheten? Centerpartiet har suttit vid makten snart åtta år, och Sverige är ett av de länder som urbaniseras snabbast i världen.

Beträffande satsningar utanför Uppsala stad, så är det riktigt att kommunen byggt en sporthall i Knutby. Men Hanna och Lennartsson glömmer att en lokal grupp jobbat med projektet sedan 2006. Denna grupp planerade, sökte bygglov, och till och med ritade hallen. Men när samarbetet skulle slutföras så visste inte kommunen hur man skulle agera, trots att man hela tiden velat ha det lokala engagemanget. Så kommunen tog över ett i princip klart projekt och slapp göra allt förberedelsearbete. Gjorde dessutom fel i upphandlingen, vilket fördröjde hallen ytterligare ett drygt halvår.

"Exploatering bekostas av dem som bygger därför är det en missuppfattning att det satsas mer skattepengar i centralorten än på landsbygden om man ser till skattekostnader per invånare", skriver Hanna och Lennartsson. Hur menar man då? Ska till exempel den byggfirma som får uppdraget att glasa in utomhusbadet med mera vid Fyrishov för 400 miljoner kronor bekosta det själv? Detta är en storsatsning i valtider på "leksaker" som betalas med skattepengar, ingenting annat. Samtidigt så suger brandförsvaret på ramarna och kan fortfarande enbart ha tre deltidare i kommunens ytterområden. Hur kan man få det till att vara en satsning på att utveckla landsbygden?

Det handlar kanske inte bara om att utreda och diskutera, eller hjälpa byalag att komma igång med bredbandsinstallationer. Utan faktiskt att agera och göra satsningar. Varför ska landsbygdsborna själva betala för sitt bredband, medan stadsborna i princip bara behöver betala från jacket i väggen? Om man under lång tid i princip enbart stimulerat utvecklingen i staden och lämnat kransorterna att klara sig själva med lite lappar och målarfärg, är det inte så konstigt att intoleransen växer. Men nu finns ett alternativ i form av Landsbygdspartiet oberoende, som vill stimulera till både boende och företagande på landet. Genom ökade satsningar och rättvis fördelningspolitik.

Under S-styret fanns ofta samma njugga inställning till landsbygden. Man hade en trög byråkratisk process, där allting malde extremt långsamt, men ändå längre tillbaka i tiden, något sånär rättvist ur fördelningsprincip. När alliansen tog makten 2006, var vi nog många som hoppades på lite förändring och flexibilitet. Men främst för landsbygden, blev deras privatiserings- och utförsäljningshysteri, en riktig flopp. Man kan likna det vid en tratt som fångar upp skattemedel. När medlen sedan ska fördelas av dem som vunnit upphandlingarna rinner alltihopa ner i en smal pip över det som är mest attraktivt och på de platser där det är mest lönsamt för företagen att verka, nämligen i städerna. Inget konstigt i sig alls, det ligger i företagens intresse att optimera sin verksamhet. Men vem har egentligen glädje av att det finns sjuttioelva olika apotek i Uppsala stad numera? Privatiseringar och upphandlingar utan vettig styrning fördelningspolitiskt sett, är dessvärre en katastrof för landsbygden.

Jag och vi övriga i LPo , tackar för Hannas och Lennartssons inviter att komma på deras möten. Erica Åhström från LPo har för övrigt varit på landsbygdsforum, den gången handlade det bland annat om att kommunens vision var att förtäta staden och att vi i byarna skulle stå för framtida överlevnad och själva utveckla bygden. Vi vill inte vara sämre, utan bjuder självklart in centerpartister och även andra på våra öppna möten.

Allt är naturligvis inte urdåligt, det finns bra saker också. Nämnas främst bör kanske alliansens beslut att upphandla ekologiskt och mat enligt svenska djurskyddsbestämmelser. Något som vi i LPo prioriterat högt sedan starten av partiet! Vi är väldigt glada om C nu tar landsbygden på större allvar och hoppas att vi var för sig kan driva på för förändring i politiken. Vår ambition är att sitta i beslutande organ efter valet i höst och då hoppas jag att våra motioner vinner bifall. Vi kommer i alla fall att bifalla det som vi ser som positivt för att utveckla landsbygden, oavsett vem som lägger motionen. Och vi har som tidigare sagts, även goda tankar om staden, det är politiken som är fel.

Claes Littorin
partiledare Landsbygdspartiet oberoende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!