Särbehandla inte landsbygdsborna!

Miljöpartiets Robert Damberg tror att man bara har behov av bil när man jobbar på natten?

4 maj 1916 12:08

Därför höjs parkeringsavgifterna för personalen vid Akademiska med 500 kronor i månaden. I ett uttalande till kommunikationsledningen har Damberg, ordförande för landstingets fastighets- och servicenämnd, sagt:

”Vi har lyssnat på personalens synpunkter. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bilen, till exempel om man jobbar natt, och då är det rimligt att vi under­lättar detta genom att ta bort avgiften på natten. Natte­tid har vi inte heller problemet att parkeringshuset blir fullt.”

Sjuksköterskorna fick 600 kr/mån i lönepåslag. Parkeringsavgifterna vid Akademiska höjs 1 juni från 450 kr/mån till 950 kr/mån. Fastighets- och servicenämnden har beslutat om ändrade parkeringsavgifter vid Akademiska sjukhuset från och med 1 juni 2016. Detta innebär alltså en förlust för dem som är tvingade att åka bil till sitt arbete med 500 kr/mån.

För besökare, det vill säga oftast patienterna, kommer p-avgiften för ett besök på Akademiska minst att ­höjas med 40 kr. Att ha behov av vård och straffas för att kunna ta sig till vården är inte okej. Hur fel är inte det här? Så här går det när oerfarna politiker ska tänka, för de har inte helhets­perspektivet.

Landsbygdsinnevånarna särbehandlas åter av politiker som inte tar sitt ansvar. Resultatet kommer att bli att färre kommer att parkera i det nybyggda p-huset, vilket i sin tur leder till minskade intäkter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Pernilla Rosander