Så utvecklar vi primärvården

Utvecklingen går åt fel håll i vänsterstyrda landsting, skriver Anders W Jonsson (C).

27 oktober 2017 16:00

I Sverige har vi svårt att behålla läkare på vårdcentralerna. 6 av 10 patienter saknar i dag en fast läkarkontakt. Alltför många av dem möts dessutom av olika läkare varje gång de söker hjälp på en vårdcentral. Det är inte rimligt. Alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt.

Det länge varit fokus på akut- och specialistsjukvård, medan hjälpen du får på din vårdcentral, den nära vården, har hamnat i skymundan. I många andra länder är vårdcentralen med en fast läkarkontakt navet i sjukvården, så borde det vara även i Sverige.

Vårdcentralernas många gånger höga belastning, där för många läkare hela tiden träffar olika patienter, gör att det är få läkare som mäktar med. Istället väljer de andra karriärvägar inom sjukvården. Bara 20 procent av läkarkåren jobbar på vårdcentraler och endast en tredjedel av vårdcentralerna är fullbemannade. Det är alarmerande.

Det akuta läget för många vårdcentraler slår mot patienter, läkare och andra medarbetare. Människor får inte hjälp i tid och vårdcentraler på mindre orter läggs ner för att de inte kan bemannas. Så får det inte fortsätta.

Det finns landsting och regioner där primärvården fungerar, men i alldeles för många vänsterstyrda landsting går utvecklingen åt fel håll. Allt medan nuvarande regering passivt står vid sidan av och ser på. Vi är övertygade om att utvecklingen går att vända. Med fler inslag av centerpolitik i landsting och regioner, men framförallt med Centerpartiet i en alliansregering efter nästa val.

Centerpartiet vill utveckla primärvården. Vi vill att i den nära vården - den som människor möter när de först söker hjälp för krämpor och sjukdomar - så ska den som vill, ha en fast läkarkontakt.

Vi vill att alla patienter ska kunna lista sig hos läkare och hens vårdteam. Så fungerar det inte i alla landsting i dag. När du listar dig, är det hos den läkaren du får hjälp med stort och smått på vårdcentralen. Du får också möjlighet att ha kvar samma läkare om denne exempelvis byter arbetsplats eller startar en mindre klinik. Då behåller ni en relation och kunskapen om dig och din sjukdomshistoria går inte förlorad.

För att få fler läkare att vilja jobba i den nära vården vill Centerpartiet att läkare ska kunna driva egna klinker och starta mindre mottagningar. När läkaren är entreprenören har hen möjlighet att utforma arbetet själv, något som vi vet att många läkare vill. Då kan också vårdteam anpassas efter den hjälp som de listade patienterna behöver.

Den höga arbetsbelastningen för läkare måste också bli drägligare. Därför bör det bli möjligt att sätta en gräns för hur många patienter som kan lista sig på en och samma läkare. Då kan även äldre läkare, som vill arbeta i liten skala men behålla sina patienter, fortsätta att arbeta längre upp i åren.

Människor som söker hjälp har rätt till bra vård. Du ska inte hindras att få hjälp på grund av långa väntetider, bara för att träffa en pressad läkare som inte ens hunnit öppna din journal.

I ett anständigt samhälle tar politiken ansvar för att hjälpa människor när de mår dåligt. Att satsa på relationen mellan läkare och patient, är startskottet. Sverige behöver ett nytt ledarskap som har förmåga att göra de förändringar som krävs för en närmare vård.

Anders W Jonsson

Barnläkare och sjukvårdspolitisk talesperson (C)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!