Så förbättrar vi Uppsalas småföretagarklimat

Kommunledningen måste vidta reformer för Uppsala som småföretagarkommun, skriver representanter för Företagarna

13 augusti 2019 01:00

För drygt ett år sedan anordnade Företagarna inför valet till riksdag och kommun en debatt mellan Uppsalas politiker. Oavsett partifärg, från höger till vänster, beskrev våra lokala politiker hur de ville jobba för att förbättra för Uppsalas småföretagare om just de vann valet. Nu har snart en fjärdedel av mandatperioden gått men de konkreta förändringarna lyser fortfarande med sin frånvaro.

Som företagens främsta representant i Uppsala upplever vi på Företagarna att en del börjar gå åt rätt håll. Dialogen mellan kommunledningen och näringslivet har förbättrats jämfört med för ett par år sedan. Men en god dialog är inte mycket värd om inte de förbättringsförslag som diskuteras omsätts i konkreta förändringar. Det är dags att gå från ord till handling.

95,2 procent av Uppsalas företag är småföretag med under 50 anställda. Sedan 1990 har det skapats över 22 000 nya jobb i Uppsalas småföretag. Mer än var fjärde skattekrona – eller 2,7 miljarder varje år – skapas i småföretagen. 37 000 Uppsalabor går varje dag till jobbet på ett mindre företag, vilket är betydligt fler än hos storföretagen.

Men när vi på Företagarna lyssnar på hur politiker och högre tjänstemän i Uppsala beskriver sin vision om stadens framtid och utveckling är det fortfarande stort fokus på att locka och etablera just större företag i staden. Vi ser hellre att fokus ligger på att skapa så bra förutsättningar som möjligt för befintliga – i huvudsak småföretag – att kunna göra utveckla sina verksamheter.För att Uppsalas företagsklimat ska kunna vässas ytterligare måste först insikten om att Uppsala är en småföretagarkommun landa hos kommunens företrädare.

Uppsalas politiker och tjänstemän sitter på makten att skapa rätt förutsättningar för befintliga företag och smarta människor på orten att utveckla sin verksamhet och realisera sina idéer; att göra investeringar och att våga anställa sin första eller andra medarbetare. Lyckas man med det så har kommunen plötsligt en offensiv strategi för att skapa både egna storföretag och en attraktiv kommun. Win-win helt enkelt.

Uppsala har stor potential att bli Sveriges bästa plats att driva företag på, men det bygger på att kommunledningen har viljan att skapa en lösningsorienterad och småföretagsanpassad service. Den kommunala myndighetsutövningen upplevs fortfarande av många företagare som alltför byråkratisk och stelbent. Företagarna vill att kommunen jobbar med följande:

1. Att införa en tjänstegaranti gentemot företag att beslut om tillståndsärenden ska fattas inom en viss tid. De avgifter som tas ut för olika tillstånd måste vara transparenta och tydliga.

2. Att skapa ett snabbspår för företag som vill bygga om eller bygga nytt hos byggnadsnämnden.

3. Näringslivskontoret behöver utvecklas mer och kunna stödja företagare med att hitta lokaler och markytor som kan upplåtas.

4. Att skapa fler P-platser för verksamheter i centrala Uppsala.

5. Att ”En väg in” som vägleder företagare till rätt funktion inom kommunen blir realitet, och fungerar som det är tänkt.

Genom att de mindre företagen ges gynnsamma förutsättningar att kunna växa och anställa ökar också skattebasen som finansierar vår gemensamma välfärd. Varje skattekrona måste först skapas innan den kan fördelas.

Företagarnas budskap är tydligt. Nu är det hög tid för Uppsalas politiker att kavla upp ärmarna och rivstarta arbetet med att uppfylla löften från valrörelser och dialogmöten. Företagarna kommer finnas nära till hands – både som bollplank men också, om det behövs, som blåslampa.

Anna Bixon

ordförande, Företagarna Uppsala

Matilda Mielind

vice ordförande, Företagarna Uppsala

Thomas Byström

regionchef, Företagarna Stockholm Mälardalen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!