Så fixar vi ungas bostadsbrist

22 augusti 2019 10:48

Nu närmar sig terminsstart vid Uppsalas två universitet. För många innebär september månad ångest över att inte veta var man ska bo. Men det här är ingen naturlag. Vi socialdemokrater vill och kommer göra allt vi kan för att förändra detta.

Alltför många tvingas tyvärr idag tacka nej till sin utbildningsplats, pendla långt eller slussas runt från bostad till bostad. Desperata inlägg i facebook-grupper och skumma Blocket-annonser med ockerhyror är dessvärre vardag för allt för många.

Att unga och studenter har svårt att hitta ett tryggt boende är på sikt ett hot mot tillväxten, konkurrenskraften och Uppsalas renommé som studentstad. En bostad är en förutsättning för att kunna studera eller för att kunna påbörja sitt vuxenliv. Bostadspolitiken har allt för länge präglats av bristande politiskt ansvar. Bostadsbristen är inte ett individansvar, det är ett samhällsansvar. Bostaden får heller aldrig bli en klassfråga där ens föräldrars tjocklek på plånboken avgör ens chans att flytta hemifrån.

Det behövs en bättre fungerande bostadspolitik på nationell nivå. SSU och S-studenter driver bland annat på för ett statligt byggbolag, ökade statliga investeringar för fler billiga hyresrätter samt att boendeformer beskattas neutralt för att inte missgynna hyresrätter på det vis som dagens system gör.

Men även kommunerna har ett stort ansvar. Socialdemokraterna har ökat bostadsbyggandet rejält i Uppsala under den tid vi suttit vid makten. Den stora utmaningen är dock inte enbart själva byggtakten. Det är framförallt att bygga bostäder som unga har råd att efterfråga. Därför kommer Socialdemokraterna och Mittenstyret i Uppsala kommun göra följande framöver:

1. Fler billiga bostäder.

Mellan 2000 och 3000 bostäder ska byggas årligen i hela kommunen och med fokus på billigare bostäder som fler har råd med, något som kan ske med draghjälp av det statliga investeringsstödet.

2. Fler studentbostäder och ungdomsbostäder.

Vi ska fortsätta bygga fler studentbostäder, ungdomsbostäder och andra boendelösningar för att underlättas ungas etablering på bostadsmarknaden. SSU och S-studenter driver också på för att avgifterna hos Uppsala bostadsförmedling ska sänkas för unga och studenter.

3. Möjlighet att dela kontrakt.

Uppsalahem ska se över möjligheterna att personer som känner varandra delar på ett kontrakt, dvs att kompisar ska kunna dela på en hyresrätt för att minska hyreskostnaden. Det är också bra i sin helhet för att nyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre.

Vi har gjort mycket, men kommer göra mer framöver för att alla unga och studenter ska kunna flytta hemifrån och gå på sin drömutbildning. Vår ambition är att alla ska ha någonstans att bo och känna sig trygga och välkomna i Uppsala. Uppsalas motto - välkommen hit - välkommen hem - ska inte bara vara ord i teorin, utan också gälla i praktiken.

Alva Cedergren (S)

ordförande S-studenter i Uppsala

Nils Dahlgren (S)

ordförande SSU Uppland

Pavlos Cavelier Bizas (S)

kommunfullmäktigeledamot i Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!