S slår mot mångfalden

Förbudet mot religiösa skolor få stora ­konsekvenser för många elever och lärare när välfungerande verksamheter läggs ned ner, ­skriver ­två moderater.'

25 mars 2018 00:30

Socialdemokraterna har nyligen meddelat att man ska gå till val på att förbjuda alla religiösa friskolor i Sverige.

Vallöftet är långtgående och om det blir verklighet kommer det att få stora konsekvenser för många av Sveriges och Uppsala läns elever och lärare när välfungerande verksamheter kommer att behöva läggas ner.

I Sverige finns det i dag cirka 7 000 grund- och gymnasieskolor. Ungefär 70 av dem har konfessionell inriktning och majoriteten är kristna. Uppsala kommun är en av de kommuner som har flest religiösa friskolor i landet och kommer därmed att drabbas extra hårt av förbudet. I Uppsala kommun går drygt 1 100 av grundskolans cirka 24  700 elever i en religiös friskola, vilket motsvarar 4,5 procent.

Alla elever ska ha rätt till en bra utbildning. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer, vem du är eller var du bor. Svensk skola har ett tydligt huvuduppdrag och det är att garantera att varje elev får den kunskap som han eller hon behöver.

Lika självklart som att all undervisning i den svenska skolan ska hålla en god kvalitet är att det finns en mångfald av skolor i Sverige.

Det fria skolvalet är här för att stanna och vi moderater står upp för rätten att välja skola.

Det är Skolinspektionen som beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar för fristående skolor. Skollagens bestämmelser för de fristående skolorna är till stor del densamma som för offentliga skolor och de nationella läroplanerna och kursplanerna ska tillämpas. Fristående skolor med konfessionell inriktning får inte heller ha konfessionella inslag i själva undervisningen.

Så länge en skola följer skollagen, läroplanen och bestämmelserna kring att förmedla och förankra respekt för mänskliga fri- och rättigheter, demokratiska värderingar och jämställdhet ska ingen skola behöva lägga ner av politiska skäl eller för att andra skolor inte håller måttet.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har dessutom meddelat att regeringen nu kommer att gå vidare med Reepaluutredningen och det omstridda förslaget om ett vinsttak i välfärden. Förutom att de idéer och den drivkraft som finns inom välfärdssektorn riskerar att gå förlorade så hotas också verksamheten och valfriheten för hundratusentals elever, brukare och medarbetare. Något som i allra högsta grad kommer att slå mot hans egen hemkommun Knivsta med bra och fungerande verksamheter som till exempel. S:ta Maria skola som både är en privat verksamhet och en konfessionell friskola.

I stället för att fokusera på kunskap och kvalitet så väljer Socialdemokraterna att inrikta sig på driftsformer och att slå undan benen för välfungerande verksamheter runt om i landet och i vårt län.

För oss moderater ligger fokus i stället på en skarp tillsyn och åtgärder mot de skolor som inte håller måttet, för att säkerställa att alla elever får det stöd och den utbildning som de har rätt till för att nå sin fulla potential. För att garantera alla elever en högkvalitativ utbildning behövs det nolltolerans mot dåliga skolor, oavsett huvudman.

Marta Obminska, riksdagsledamot (M) för Uppsala län

Klas Bergström, kommunstyrelsens ordförande (M) i Knivsta ­kommun

Friskolor

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!