De rödgröna i Region Uppsala meddelar att de ”satsar på kvinnovården” (UNT Debatt 29/5). De bjuder på fina ord, men det är tyvärr inget annat än valfläsk.

Regionen får riktade statsbidrag från regeringen, som är öronmärkta till kvinnohälsa, men dessa väljer man att disponera på ett obegripligt sätt.

Trots att vi i år igen står inför stora utmaningar under sommaren föreslås inte en enda krona gå till att förbättra situationen på förlossningen här och nu. Inte en enda!

Att de vill satsa på studielön för barnmorskor, samvård av förtidigt födda barn och deras mammor är givetvis bra, screening för cancer lika så ­– men det löser inte problemen med kvinnor som fasar över att vända i dörren i sommar.

Barnmorskorna på Akademiska sjukhuset är eldsjälar som varje dag under sommaren, trots extremt ansträngd situation, ser till att vårt läns kvinnor får en trygg och säker förlossning. Vi måste se till att flera orkar stanna i yrket. Lätta arbetsbördan med fler medarbetare och bättre villkor samt höj lönerna.

Var är egentligen de politiska förslagen för att rädda kvar barnmorskorna?

KD har förslag för att råda bot på situationen på förlossningen men också för hur vi stärker kvinnovården i stort. Bland annat genom att lägga sex miljoner kronor på endometriosvård. Detta förslag röstades ner, med hänvisning till att man redan satsar 500 000 kronor. Låt mig då tala för alla drabbade, och som i många fall väntat mer än åtta år på rätt diagnos – det räcker inte.

Det är dags att på allvar ta tag i förlossningskaoset under sommaren, att se till att endometriosvården blir bättre och råda bot på personalbristen.

Vi måste kunna lita på att vården fungerar.

Mimmi Westerlund, kandidat till regionfullmäktige (KD)