Replik: Vad står ni för, Centerpartiet?

100 eller 50 procent ekologiskt? Har Centerpartiet över huvud taget koll på på vad de röstar igenom? Frågar sig företrädare för Miljöpartiet i Uppsala.

1 september 2019 06:00

Centerpartiets Jonas Petersson och Zahrah Lifvendahl skriver att vi far med osanning när vi kritiserar C för att de vill sänka målet om 100 procent ekologisk mat i den kommunala verksamheten. De påstår att den motion, av Stefan Hanna, de röstade för på kommunfullmäktige i juni bara föreslog ett kompletterande mål om att 50 procent av den mat kommunen köper in ska vara närproducerat. Det är tyvärr inte sant – motionen Centerpartiet röstade för handlade om att sänka ambitionen om ekologisk mat till 50 procent, dvs det som redan är uppnått.

Det är oroväckande att Centerpartiets ledamöter i fullmäktige inte vet vilka förslag det har röstat för. Vi undrar nu; hur ställer sig egentligen Centerpartiet till det mål om 100 procent ekologiskt som de själva var med och tog fram och som fick ett brett stöd i fullmäktige när det togs 2015?

Miljöpartiet röstade självklart för förslaget på 100 procent eko när det lades fram. Vi har varit drivande för att öka ambitionen och även inkludera lokalt producerat i kommunens riktlinjer för upphandling. Detta gör vi för att minska transporter, uppmärksamma våra viktiga lokala livsmedelsproducenter och för att hålla den uppländska landsbygden öppen och aktiv.

Men det är inte bara, som Centerpartiet tycks tro, ekologiska livsmedel som transporteras på långtradare från Europa. Det är också konstgödning och bekämpningsmedel. I händelse av kris/konflikt där vi behöver ha hög självförsörjningsgrad av mat så hjälper det knappast om vi kan producera maten lokalt om vi fortfarande är beroende av handelsgödsel och bekämpningsmedel utifrån.

Miljöpartiet vill satsa på lokalt producerad mat, men inte på bekostnad av det ekologiska lantbruket. Att byta ut en del av 100%s målet är därför inte aktuellt för oss. Den klimatsmartaste maten är oftast den som är både närproducerad och ekologisk.

Lantbruket är en långsiktig verksamhet med stora investeringar och det gagnar inte de uppländska jordbruket att förutsättningarna ändras. En långsiktig målsättning för omställning är en trygghet för alla inblandade. Genom att hålla fast vid målet 100 procent eko gynnar vi både miljön, klimatet och de uppländska bönderna.

Linda Eskilsson

Rickard Malmström

Helena Nordström Källström

Miljöpartiet Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!