Replik: Nej S-studenter, bidrag till byggföretag löser inte bostadsbrist

23 augusti 2019 13:00

Fler unga borde få uppleva frihetskänslan av att sätta nyckeln i låset till sitt alldeles egna hem. Då duger det inte att fortsätta i samma gamla hjulspår och ösa bidrag över byggherrar. S-studenters förslag (UNT Debatt, 22/8) är ineffektiva och ibland helt kontraproduktiva.

Höstterminen i Uppsala ska precis börja. För nya studenter innebär det inspark och nya vänner. Men för många innebär det också en oro och stress över att snabbt behöva hitta en bostad för de kommande åren. Uppsala behöver fler studentbostäder för att minska studenternas stress.

S-studenter och SSU väljer att slänga pengar på byggföretagen genom det statliga investeringsstödet och hoppas att det ska lösa bostadsbristen för oss unga. Men inte ens branschen själva vill ha det. I stället måste vi gå till roten av problemet. Det går inte att bygga om det inte finns bygglov. Därför måste vi avreglera byggnadskraven för studentbostäder.

Studentbostäder skiljer sig från andra boenden. Studenten bor oftast bara här i ett par år och sen är utbildningen klar. Därför är det orimligt att samma byggregler gäller för alla typer av hyresrätter. Liberala Studenter vill se en egen boendeform med förenklade regler så att fler studentbostäder kan byggas.

En annan anledning till att det byggs för få studentbostäder är de långa processerna med överklaganden. Vi måste både se över om länsstyrelsen helt ska tas bort för överprövningar och om det går att begränsa vilka och hur många som kan överklaga ett beslut. Färre överklaganden med kortare processer innebär fler nya bostäder till oss studenter.

Mer marknadsmässiga hyror ger också fler nya bostäder. Liberala Studenter vill att lägenhetens kvalitet och läge ska få ett större genomslag i hyressättningen. Detta kommer att stimulera nybyggnationer och kan kompenseras med höjning av bostadsbidraget tills dess att utbud och efterfrågan möter varandra. Därför välkomnar vi att regeringen – tack vare Januariavtalet – nu vill liberalisera hyresmarknaden.

S-studenterna säger sig ha ambitioner, men det räcker inte. Vi behöver realistiska förslag som kan öka byggandet redan idag. Situationen är akut och de studenter som snart börjar terminen kan inte vänta.

De första veckorna som ny student i Uppsala ska inte präglas av stress och oro för att du saknar bostad. Förenklade byggregler, färre överklaganden och marknadshyror gör att fler unga får en givande studietid.

Ida Arnstedt

1:e vice ordförande Liberala Studenter

Christoffer Heimbrand

2:e vice ordförande Liberala Studenter

Erik Svalling

Ordförande Liberala Studenter Uppsala

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!