Replik: Närproducerat är viktigare

Vi bör prioritera närproducerat snarare än ekologiskt, skriver representanter för C i Uppsala i en replik.

15 augusti 2019 01:00

I en debattartikel den 18 juli beklagar sig tre miljöpartister över att Centerpartiet röstat för att sänka Uppsala kommuns ambitioner på miljöområdet. Vi vill korrigera den felaktiga bild av vårt agerande som målas upp i artikeln.

Uppsala kommun antog 2014 ett mål om att 100 procent av kommunens livsmedel ska vara ekologiska. Detta beslut fattades av en Alliansmajoritet där Centerpartiet ingick.

Den 12 juni i år hade kommunfullmäktige att ta ställning till en motion som gick ut på att komplettera målet om ekologiska livsmedel med ett mål om att 50 procent av livsmedlen ska vara närproducerade. Denna intention ställde vi oss bakom. Centerpartiet står för närodlad politik, så det borde inte komma som någon överraskning för Miljöpartiet att vi ser positivt på mer närodlade livsmedel på Uppsalas skolor, seniorrestauranger och äldreboenden.

Vi anser att den mat Uppsala kommun köper in ska vara näringsriktig och producerad enligt svenska kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav. Därutöver får den gärna vara ekologisk och närproducerad. Centerpartiet bejakar ekologisk produktion, men måste vi välja mellan ekologiskt och närproducerat så väljer vi tveklöst närproducerat.

Orsakerna till detta är flera. För det första är det klimatsmart att köpa livsmedel från den uppländska slätten istället för att transportera det från kontinenten till Uppsala. För det andra är svenska bönder de mest miljömedvetna i världen och väljer att inte pumpa sina djur fulla med antibiotika. Det ska premieras, inte bestraffas. För det tredje så stärker en lokal livsmedelsförsörjning vår kris- och konfliktberedskap. Vidare är lokal produktion en förutsättning för vårt öppna landskap, biologisk mångfald och närhet för våra medborgare att få insikt i vår livsmedelsproduktion.

Det finns således många aspekter att väga in för att hamna rätt i morgondagens matproduktion som ska försörja en allt större mängd människor på vår planet. Centerpartiet vill med sitt ställningstagande för mer närproducerat inkludera fler parametrar än en viss produktionsform. Detta utesluter såklart inte att den närproducerade maten även är ekologiskt framtagen men öppnar upp för ett bredare ansvarstagande i vår politiska ambitionen.

Vill Miljöpartiet se långtradartransporter med ekologiska livsmedel till Uppsala från hela Europa får de gärna driva det. Centerpartiet kommer emellertid fortsätta att stå för närodlad politik och prioritera klimatet och de uppländska bönderna.

Jonas Petersson (C)

Gruppledare

Zahrah Lifvendahl (C)

Kommunfullmäktigeledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!