Replik: MUF saknar klassanalys

MUF:s feminism struntar i arbetarklassens kvinnor, skriver företrädare för SSU i en replik.

24 juli 2019 01:00

MUF skriver att det inte finns en motsättning mellan att vara höger och feminist. Som företrädare för SSU, välkomnar vi att fler kallar sig feminister. Frågan är dock om MUF:s politik kan kallas feminism då MUF saknar klassanalys och politik för arbetarklassens kvinnor.

Att kalla sig feminist, men sedan inte gå från ord till handling för inte feminismen framåt. Moderaternas politik är allt annat än bra för jämställdheten. Under Alliansregeringen prioriterades stora skattesänkningar framför satsningar på välfärden och arbetsmiljön för arbetarklassens kvinnor. Man införde dessutom allmän visstid, vårdnadsbidrag och vidgade gapet i beskattning mellan pensionärer och arbetare. Sen beklagar sig MUF över att fler fattigpensionärer är kvinnor. Men det är ju en direkt konsekvens deras egen politik.

Med en socialdemokratiskt ledd regering har fördelningsprofilen förbättrats mellan män och kvinnor samtidigt som vi tagit steg för att stärka välfärden, höja pensionerna, införa heltid som norm, stärka anställningstryggheten och dela mer lika på föräldraförsäkringen. Det är reformer som på riktigt gör skillnad för det stora flertalet kvinnor, och därmed jämställdheten.

Kvotering till bolagsstyrelser är inte en prioriterad fråga för varken SSU eller Socialdemokraterna. För oss är det viktigare att förbättra livet för kvinnor med låga inkomster. Men det är inte för den sakens skull dåligt med kvotering till bolagsstyrelser. Idag är det bara 36% av styrelseledamöterna i de största svenska börsbolagsstyrelser som är kvinnor. Den siffran har legat still länge. Anledningen till att män fortfarande är i majoritet har att göra med att män alltid har inofficiellt kvoterat in sig själva och varandra. För att göra jämställda styrelser till norm kan därför kvotering av underrepresenterade grupper vara en väg.

MUF lyfter också vikten av trygghet och att bekämpa hederskultur. Vi håller helt med om att det är viktigt. Men MUF slår in öppna dörrar. Socialdemokraterna placerar dessa frågor högt på dagordningen. Regeringen har gjort den största satsningen på polisen på decennier och skärpt sexualbrottslagen. Samtidigt har poliserna fått högre löner än när Moderaterna satt vid makten. Vidare satsar det S-ledda styret i Uppsala kommun på fler ordningsvakter och övervakningskameror. Regeringen satsar också mer resurser på att bekämpa hedersförtryck och avser under mandatperioden att införa en ny brottsrubricering för hedersbrott.

Vi samarbetar mer än gärna i frågor där vi delar uppfattning. Men de framsteg vi historiskt tagit för jämställdheten riskerar tyvärr att bromsas av ett nytt konservativt block i svensk politik. Vi har därför en sista fråga till MUF: om ni som moderater vill föra den feministiska kampen; varför vill Moderaterna då samarbeta med SD som vill begränsa aborträtten, återinföra sambeskattning och vårdnadsbidrag?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sanna Stenberg Frida Sjöholm Thea Blom Shiva Samadi