Replik: Det blågröna styret sviker löften om BUP

Att spara 20 miljoner per år är inte en satsning på barn- och ungdomspsykiatrin, skriver två socialdemokrater i en replik på Liberalerna.

6 september 2019 01:00

Det är sällan vi öppnar tidningen på morgonen och möts av två så motstridiga budskap som i UNT föregående vecka. På debattsidan går det att läsa om hur det blågröna styret i regionen säger att de ska satsa på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin (UNT Debatt, 27/8).

Samtidigt rapporterar nyhetssidorna på nästföljande uppslag om nya stora nedskärningar inom samma verksamhet. Sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L) säger en sak i debattartiklar och en annan sak i styrningen av sjukvården. De vackra orden ekar tomt mot verkligheten.

Före höstens val lovade högerpartierna att satsa på BUP. Under regionfullmäktige i december månad sa regionrådet Björn Ove Björk (KD) att han skulle ”fixa” BUP. Nu, ett drygt halvår senare, har vi facit och ser i stället att det blir tunga besparingar: 20 miljoner kronor om året i tre år ska psykiatrin spara.

Den ungdomspsykiatriska mottagningen Spången drabbas särskilt hårt av nedskärningarna. När ambitioner inte möts med pengar får personalen betala priset. Färre ska springa snabbare.

Vi socialdemokrater menar i stället att den växande psykiska ohälsan måste mötas med satsningar. BUP har en oerhört viktig roll i sjukvården, men måste idag ta emot många barn och unga som borde fått hjälp långt tidigare. I det läget måste vi prioritera det förebyggande arbetet, bland annat genom mer samarbete mellan vården och elevhälsan. Att satsa på förebyggande insatser är också att satsa på BUP.

Den första hjälpen till barn och unga som mår dåligt måste komma tidigare – både i skolan och på vårdcentralen. På samma sätt som elevhälsan kollar elevers vikt och längd vill vi även se frågor om den psykiska hälsan. När ett barn eller ungdom då riskerar att hamna snett kan stöd sättas in direkt.

Digitala lösningar är en annan nyckel för att fler ska få vård i tid. Det behövs även fler och enklare vägar in i vården för att fler ska våga ta det där svåra första steget och be om hjälp.

Under vår tid vid makten satsade vi därför på att öppna samtalsmottagningar i hela länet. Dessa mottagningar erbjuder vård och stöd direkt på vårdcentralen. Vi vill fortsätta denna satsning på vårdcentralerna för att se till att du som förälder kan hjälpa ditt barn närmare hemmet.

Det är en satsning på god vård i hela Uppsala län samtidigt som Akademiska sjukhuset kan avlastas. Oavsett om det är depression eller halsfluss du lider av ska vårdcentralen ha rätt kompetens.

Det ekonomiska läget i Region Uppsala är ansträngt. En stor del av de stigande kostnaderna handlar om att pengar och tid går till administration i stället för till vård. Att det blågröna styret i det läget väljer att spara in ännu mer på vården är fel väg att gå.

Vi vill i stället se besparingar på administrationen, så att vårdpersonalen får mer tid med patienten istället för vid skrivbordet. När proffsen får tid att vara proffs kan vi korta köerna på riktigt.

Den psykiska ohälsan är vår tids stora folksjukdom. Alldeles för många barn och unga måste i dag vänta länge på att få hjälp. I det läget behövs en ny politisk ledning som satsar långsiktigt, i stället för att fastna i kortsiktiga nedskärningar. Som satsar på att fler ska få hjälp tidigare och som prioriterar tid med patienten framför tid med administration.

Utgångspunkten för oss är att när du är som svagast ska samhället vara som starkast. Så bygger vi ett Uppsala län som håller ihop.

Helena Proos

regionråd (S)

Vivianne Macdisi

regionråd (S)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!