Regeringsskifte dåligt för företagen

Alliansen jobbar ständigt för att det ska bli enklare, tryggare och mer lönsamt att starta och driva företag. Ett regeringsskifte skulle innebära kraftigt höjda skatter och avgifter för företagen, skriver Marta Obminska (M).

10 september 2013 14:20

Nyligen presenterade näringsminister Annie Lööf (C) alliansens nya budgetsatsningar på företagen. Det är hos företagen som ekonomins växtkraft ligger, fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag. Bara i Uppsala kommun finns det cirka 17 000 företag eller nästan ett företag per tio invånare.

Ett regeringsskifte skulle innebära kraftigt höjda skatter och avgifter för alla dessa. Ett rikt och växande Uppsala län och Sverige kräver ytterligare förbättringar för företagen, inte en tillbakagång under socialdemokratísk ledning.

Mycket har skett sedan Moderaterna och alliansen tog makten. Revisionsplikten är borttagen för 250000 små aktiebolag. Bolagsskatten har sänkts från 28 till 22 procent. Alliansen har även minskat företagens administrativa kostnader med sju miljarder kronor. Förmögenhetsskatten har slopats. Arbetsgivaravgifterna för unga är halverade. Den företagare som missat att lämna in sin årsredovisning i tid, vid något enstaka tillfälle, behöver inte längre behöva vara orolig för att åtalas för bokföringsbrott. Dessutom har Rut- och Rot-avdragen införts. Sammanlagt har det inneburit att företagare får behålla en betydligt större del av sina pengar, vilket gör det mer lönsamt att driva egna och vita bolag. Rut- och Rot-avdragen har skapat en blomstrande marknad i branscher som tidigare till stor del var svarta, med den otrygghet som följer av att inte vara delaktig på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna har protesterat kraftigt och vill ta riva upp flera av dessa reformer. Alliansen fortsätter att driva på, företagen är värda att kämpa för. Tre aktuella och viktiga förändringar är:

1. En egenföretagare som drabbas av sjukdom riskerar stora problem i verksamheten och har tidigare haft ett mycket svårare läge än arbetstagare. För att denne ändå ska kunna säkra sin inkomst har vi gjort det möjligt att, för dem som vill, endast välja en karensdag i utbyte mot en högre egenavgift.

2. Egenavgifterna ska sänkas ytterligare, från en nedsättning på 5 till 7,5 procentenheter. Egenavgifterna och arbetsgivaravgifterna är en tung post för många företag. Denna satsning på över en halv miljard kronor årligen kommer att innebära sänkta kostnader för 180 000 egenföretagare. Exempelvis sänker en frisör sin kostnad med 3 000 kronor per år och för ett byggföretag rör det sig om 5 000 kronor per år.

3. För att öka tillgången på kapital för mindre tillväxtföretag ska det införas ett investeraravdrag. Det kommer att göra det lättare att investera i små och nystartade innovativa företag – de som kanske är nästa Ikea eller Acne.

Dessutom planeras, förutom vidare satsningar på infrastruktur och forskning, ytterligare kostnadssänkningar och administrativa förenklingar.

Entreprenörer och småföretagare ska kunna ägna sig åt det de är bäst på, sin egen verksamhet, inte till att lägga onödig tid på krångliga regler. En särskild utredare har tillsats för att föreslå förenklingar av skattereglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolagsägare. Resultatet av utredningen ska redovisas i oktober nästa år.

Alliansen jobbar ständigt för att det ska bli enklare, tryggare och mer lönsamt att starta och driva företag. Uppsalaregionen placeras ofta högt i både internationella och nationella mätningar av innovations- och konkurrenskraft och ska det förbli.

Om Socialdemokraterna vinner nästa val kommer bolagsskatten höjas kraftigt, Rut-avdraget kommer försämras och restaurangmomsen och socialavgifter för unga kommer att fördubblas. Det straffar företagen och därmed varenda upplänning och svensk.

Marta Obminska
riksdagsledamot för Uppsala län och ledamot i civilutskottet (M)
UNT 10/9 2013

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!