Regeringens budget ger trygghet och framtidstro

Socialdemokrater prioriterar alltid välfärden. Regeringens budget skapar ett starkare samhälle, skriver Marlene Burwick, riksdagsledamot Uppsala län.

19 september 2019 01:00

I en orolig omvärld står Sverige starkt. I januari lade vi grunden för ett samarbete som möjliggör trygghet och framtidstro. Det ger oss förutsättningar för att långsiktigt ta oss an våra samhällsproblem och rusta Sverige starkare. Det ger en stabilitet som skyddar mot världsekonomins hot om handelskrig och en avtalslös Brexit. Sverige står väl rustat inför en kommande konjunkturavmattning i ekonomin.

Samtidigt har vi stora utmaningar som kräver att det starka samhället kliver fram. Den globala uppvärmningen, köerna i sjukvården, den våldsamma brottsligheten och ett delat samhälle är gemensamma problem. Vi kan och ska lösa dem tillsammans.

Välfärden kommer alltid först för mig som socialdemokrat. Därför fortsätter vi att prioritera mer pengar till kommuner och regioner genom ytterligare fem välfärdsmiljarder.

Mitt politiska engagemang grundar sig i barns uppväxtvillkor. Jag är därför glad över att regeringen nu tar nästa steg för en jämlik kunskapsskola och ökar det statliga stödet för stärkt likvärdighet. För 2020 är stödet ca 4,9 miljarder kronor och 2021 ca 6,2 miljarder kronor.

För att alla barn ska bli sedda och kunna nå kunskapsmålen måste lärare få ägna mer tid åt undervisning. Regeringen utökar nu satsningen på fler lärarassistenter i skolan till 1 miljard för att avlasta lärarna.

Allt för många barn och unga mår i dag dåligt. Det finns flera tecken på att barns och ungas psykiska hälsa har försämrats på senare år. Köerna är för långa till barn- och ungdomspsykiatrin. Vi gör därför en särskild satsning för att stärka barn och ungas psykiska hälsa med 300 miljoner per år till 2022.

Höstbudgeten innehåller även ett äldrepaket med satsningar för att förbättra ekonomin för äldre. Det handlar om sänkt skatt, höjd garantipension och bostadstillägg för pensionärer. Regeringen satsar därutöver 950 miljoner på bättre vård och omsorg om personer med demens samt riktade insatser mot ensamhet bland äldre och investeringar i nya äldreboenden.

Skjutningarna och det besinningslösa våldet måste få ett slut. Samhället ska vara starkt nog att skydda människor ifrån allt från vardagsbrott till grov organiserad brottslighet och terrorism. Därför vill vi se 10 000 fler polisanställda till 2024 och skärpta straff för våldsbrott. Insatser görs nu för att hela rättskedjan ska stärkas. Under 2020 satsar regeringen 700 miljoner kronor, och från 2022 drygt 1,4 miljarder kronor årligen. Kampen måste intensifieras, både mot brotten och mot deras orsaker.

Hela Sverige ska leva och växa. Därför satsar regeringen 2 miljarder i budgeten för att stärka den svenska landsbygden. Det handlar bland annat om särskilt driftsstöd till dagligvarubutiker på glesbygden, väg- och järnvägsunderhåll, utbyggnad av bredband, livsmedelsstrategi och ett nationellt skogsprogram.

Vi ska ställa om samhället för att möta klimathotet. Det kräver en offensiv och modig politik. Nästa år kommer 2,9 miljarder gå till att öka takten i omställningen. Det handlar om klimatinvesteringar i hela landet, elektrifiering av lastbilar och satsningar för att ställa om svensk industri. Det ska också bli lättare att åka tåg från Uppsala och vidare ut i Europa. Så gör vi Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Med budgeten tar vi ansvar för välfärd, trygghet och sammanhållning i hela landet. Vi investerar i klimatomställningen och vi visar att gemenskap och tolerans övertrumfar hat och konflikt. Genom ett starkare samhälle i hela landet ska vi skapa trygghet och framtidstro.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marlene Burwick (S)