Regeringen satsar mindre

Med ungefär lika mycket som regeringen höjer skatterna, satsar Moderaterna i stället på välfärden i kommunerna, skriver Jessika Roswall, Marta Obminska och Gunnar Hedberg i en replik till Agneta Gille med flera.

6 juni 2017 12:00

Enligt riksdagens utredningstjänst ökade resurserna till välfärden med över 100 miljarder kronor 2006-2014. Resurserna ökade såväl per invånare i Sverige som per elev och slutenvårdspatient. Det var heller ingen liten ökning. För vården var den 24 procent respektive 23 procent för omsorgen och 17 procent för utbildning. Detta torde Agneta Gille, Pyry Niemi och Gustaf Lantz (S) vara väl medvetna om. Men i brist på egna förslag väljer de i stället att misstänkliggöra och anklaga Moderaterna (UNT Debatt 2017-05-25).

Att även antalet läkare, barnmorskor och sjuksköterskor per invånare ökade åren 2006-2014 blundar debattörerna för. Likaså att lärartätheten i grund- och gymnasieskola har varit stabil och att den till och med ökade i förskolan under samma period.

Med ungefär lika mycket som regeringen höjer skatterna, satsar Moderaterna i stället på välfärden i kommunerna år 2017-2020. Regeringens egna satsningar är 50 procent lägre. För Uppsala läns del innebär det här för i år att 304 miljoner kronor till en stärkt välfärd, 132 miljoner kronor ska gå till skolan.

Hittills i år har antalet anmälda brott ökat med 13 procent i Uppsala län enligt polisens egen statistik. Det är mycket allvarligt. Regeringens så kallade satsningar på Polisen täcker knappt underskottet. Det är tydligt att regeringen inte tar otryggheten på allvar. Så kan det inte få fortsätta. Vardagsbrottsligheten ska prioriteras, minst 5 000 nya poliser behövs till 2025; och dessutom måste polisen få höjda löner för att polisyrket ska göras attraktivt.

Debattörerna glömmer den viktigaste detaljen i arbetet med en statsbudget. Förmodligen för att de likt en travhäst har tjocka skyddslappar för ögonen. Skyddslappar eller ej – faktum kvarstår. Utan människor som arbetar och betalar skatt har staten inga pengar. Om man då beskattar dem som arbetar allt högre minskar incitamenten för arbete. Den som arbetar gör det inte i samma utsträckning – staten och kommunerna får in mindre pengar. Mindre pengar kan då gå till att ytterligare förbättra skola, vård och omsorg. Egentligen är det väldigt enkel och logisk matematik. Men, i brist på egna förslag väljer Socialdemokraterna istället att misstänkliggöra och anklaga Moderaterna.

Från regeringens håll menar man på att skattehöjningar bara drabbar ”de rika”. Sanningen är dock en annan, skattehöjningarna drabbar även poliser och barnmorskor. Ungefär 1,4 miljoner löntagare får högre skatt.

Före valet lovade Stefan Löfven att det inte höja skatten. Löftet var således bara ett ytterligare bevis på statsministerns misslyckanden. Sverige tappar i konkurrenskraft och blir ifrånkörda till följd av alltför höga skatter. Vi moderater vill att Sverige ska ligga i täten; i täten för att inte övertaxera invånarna och för en god välfärd för Uppsala län och hela landet.

Jessika Roswall

riksdagsledamot Uppsala län (M)

Marta Obminska

riksdagsledamot Uppsala län (M)

Gunnar Hedberg

riksdagsledamot Uppsala län (M)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!