Regeringen måste markera mot Turkiet

Att kartlägga politiker är oacceptabelt. Vi kräver att regeringen markerar mot Turkiet, skriver två företrädare för Vänsterpartiet.

24 augusti 2019 01:00

De senaste åren har det politiska läget i Turkiet hårdnat allt mer. Yttrandefrihet och mänskliga rättigheter inskränks. Fängslanden av såväl journalister som oppositionella politiker har blivit vardag. Bland de som drabbats hårdast finns politiker och opinionsbildare som vågat ta ställning för kurdernas rättigheter.

En av de organisationer som särskilt hamnat i skottgluggen är vänsterpartiet HDP. Tusentals partiföreträdare, däribland de tidigare partiledarna Selahattin Demirtas och Figen Yüksekdag, har gripits och många har dömts till långa fängelsestraff på minst sagt tvivelaktiga grunder.

Senast i måndags avsatte man tre borgmästare i tre städer – Diyarbakir, Van och Mardin – och ersatte dessa med tre regimtrogna personer. Samma dag arresterades flera hundra kurdiska aktivister och representanter för HDP.

Det är i ljuset av den här utvecklingen som vi måste se den kartläggning av europeiska politiker som den Erdogan-stödda tankesmedjan SETA nyligen publicerat. Rapportens innehåll är i sig inte mycket att uppröras över.

Det handlar om att politikerna har kritiserat den turkiska regeringens angrepp på demokratiska fri- och rättigheter och fängslanden av oppositionella. I rapporten omnämns flera svenska folkvalda, däribland Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och Socialdemokraternas försvarsminister Peter Hultqvist.

Syftet är knappast att anklagelserna om att dessa skulle ”stödja terrorism” ska bli tagna på allvar av några seriösa bedömare. Snarare är rapporten ett sätt för Turkiet att sätta press på de politiker som vågar tala klarspråk om förtryck och övergrepp, och att misstänkliggöra de som engagerar sig för fred och demokrati i landet. För medan Turkiets regering, med EU:s goda minne, har kunnat slå ner hårt på den inhemska oppositionen, så har länder som Sverige blivit en fristad för oppositionella på flykt.

Många av dessa har valt att organisera sig i Vänsterpartiet. Vårt parti har en lång historia av att verka för fred och försvara kurdernas rättigheter. I syfte att fredsförhandlingar ska kunna återupptas har vi bland annat verkat för att terrorstämpeln på PKK ska lyftas bort.

Framför allt har delegationer från Vänsterpartiet upprepade gånger besökt Turkiet, exempelvis som valövervakare och för att närvara vid politiska rättegångar mot medlemmar i vårt systerparti HDP. Senast i mars i år var Jonas Sjöstedt och riksdagsledamot Tony Haddou på plats i Van i östra Turkiet som valobservatörer.

Vi i Vänsterpartiet tänker inte låta oss skrämmas till tystnad. Vi kommer att fortsätta att tala om den turkiska regeringens förtryck av oppositionella i allmänhet - och av kurderna i synnerhet. Men det måste samtidigt inskärpas att den här sortens agerande från Turkiet inte bara är tomma hot.

Det har hänt mer än en gång att kurdiska aktivister bosatta i Europa har attackerats och till och med mördats för sina åsikters skull. Ett utpekande med namn i en sådan här rapport innebär alltså ett konkret hot, och försätter enskilda personer i fara. Det är en bedömning vi delar med den danska säkerhetspolisen PET.

I ljuset av detta kräver Vänsterpartiet att regeringen tydligt markerar mot den turkiska regeringen att sådana här kartläggningar inte är acceptabla. Detta är inte bara en fråga om att ta ställning för turkiska och kurdiska oppositionella. Det handlar om att stå upp för Sveriges demokratiska principer och värderingar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yekbun Alp Håkan Svenneling