Afghanistan är världens näst farligaste land för kristna att befinna sig i, enligt människorättsorganisationen Open Doors. I synnerhet de som har konverterat till kristendomen utsätts för hård förföljelse av talibaner och andra extremistgrupper.

Trots detta har Sverige de senaste åren, till skillnad från många andra europeiska länder, utvisat hundratals kristna konvertiter till Afghanistan.

Migrationsverket hävdar nämligen att deras tro inte är ”genuin”.

Nyligen publicerades Konvertitutredningen där en samling forskare och advokater undersökte läget. De fann att Migrationsverkets metod för att bedöma ”genuin” kristen tro är djupt ovetenskaplig. Inom religionsvetenskapen är saker som dop, prästers och pastorers bedömning samt religiösa handlingar som gudstjänstbesök avgörande för att bedöma att någon är kristen. Med dessa kriterier som grund är nästan alla som omfattades av Konvertitutredningen kristna.

Men 68 procent får avslag.

Utredningen fann att det Migrationsverket värderar är intellektuell kapacitet: konvertitens förmåga att resonera kring tron och svara på kunskapsfrågor.

Konvertitutredningen visade också stora skillnader mellan olika enheter: medan tre fjärdedelar fick avslag i Göteborg var relationen mellan avslag och bifall i Jönköping och Malmö 50/50. I Migrationsdomstolen röstar nämndemän som tillhör SD för avslag i 93 procent av fallen, vänsterpartister i 15 procent av fallen.

Detta är solklar rättsosäkerhet: var du bor eller vilka nämndemän du får ska inte påverka dina chanser att få asyl.

Migrationsverket har nu svarat på kritiken. Rättschefen Fredrik Beijer kritiserade utredningen för att ”enbart” bygga på Migrationsverkets beslut och inte Migrationsdomstolens, när den i själva verket inkluderar både och. Migrationsverkets presstjänst meddelade att det inte längre är aktuellt att utreda skillnader mellan enheter då ”asylprövningen i Jönköping inte finns kvar” – men det är i Göteborg det stora problemet är. Beijer hävdar att processen är rättssäker för att de asylsökande kan ”överklaga sitt beslut till domstolarna”, utan att kommentera rättsosäkerheten hos nämndemännen där.

Riktigt bisarrt blir det när Beijer säger i SR att Migrationsverket som sekulär myndighet bedömer genuin kristen tro, medan kyrkorna bara bedömer om personer ska vara en del av församlingen. Nej, när pastorer tillfrågas att döpa människor tar de reda på om de har en genuin kristen tro, och deras metoder ligger mycket mer i linje med forskningen.

Jag har själv samlat in hundratals vittnesmål från kristna ledare som intygar att genuina konvertiter har fått avslagsbeslut, och flera av dem intygar att konvertiterna är minst lika kristna som pastorerna själva.

Beijer säger vidare ”Vi kan inte överlämna bedömningen till någon annan, i det här fallet kyrkan.” Det är en halmgubbe. Det Konvertitutredningen argumenterar för är att kristna ledare måste behandlas som de experter de faktiskt är på det här området, liksom Migrationsverket konsulterar läkare i fall som berör asylsökandes hälsa eller HBTQ-experter när de utreder HBTQ-personer.

Det här är inte en ”kristen” fråga. Att vi har en myndighet i Sverige som struntar i vetenskapliga metoder och som försöker gömma akut rättsosäkerhet är en skandal.

Om vi accepterar detta, vilken myndighet kan bli forskningsfientlig och rättsvidrig härnäst?

Alla som vill ha ett land där rättvisa och förnuft råder måste enas i att kräva omedelbar politisk handling för att åtgärda problemen.