Räddningstjänsten har glömts bort

Trafikverket anser att tidsvinsten 1 minut och 45 sekunder är för liten för att bygga en mötesfri väg 288 med hög trafiksäkerhet och med 100 km/tim mellan Gimo och Börstil. Det kan man läsa i den utredning som blev klar i januari 2016. Utredningen är lokal och omfattar i huvudsak trafiken mellan Gimo och Östhammar.

26 april 1916 09:58

Där deltar Trafikverket, Östhammars kommun, Regionförbundet med flera. Det är ofattbart att man, när man skall bygga en väg för 50 till 100 år, baserar detta på trafikflöden mellan kommunorterna.

Trafikverket vill förbättra den befintliga vägen för en kostnad av 70 miljoner kronor, vilket innebär mötande trafik. Trafikverkets kostnadsbedömning för en väg med hög trafiksäkerhet, 100 km/tim är 210–240 miljoner.

Vad som inte behandlas i studien är insatstider för Räddningstjänsten, det enda som nämns är utfarten från Gimo brandstation. Räddningstjänstens tyngdpunkt ligger i Uppsala. Om det till exempel sker en stor olycka i Forsmark i befintlig och framtida verksamheter måste insatstiden vara kortast möjliga, för att rädda människoliv, även från Östhammars östra kust till Uppsala.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingemar Adén