Rädda Blodstensskogen

Behåll Uppsala som en grön stad och gör Blodstensskogen till en del av Stadsskogen, skriver Jonatan Borling.

17 maj 2018 14:00

Jag och en vän promenerar genom skogen mellan Blodstenen och Marmorvägen i Eriksberg. Platsen är som en oas denna soliga majdag och vi njuter av fåglarna, grönskan och de ovanligt gamla träd som tornar upp sig omkring oss.

Dessvärre är det hjärtskärande för oss att Uppsala kommun vill hugga ned skogen för att anlägga asfaltsväg och placera betongkolosser till hus här – mitt i denna oas.

Platsen kommer inte bara att naggas i kanterna utan jämnas helt med marken som en del i förtätningen av Eriksberg.

Sveriges riksdag har klubbat 16 miljömål för att göra Sverige till en bebolig plats även för framtida generationer. I miljömålen "God bebyggd miljö", "Ett rikt växt- och djurliv" samt "Levande skogar" skriver riksdagen att:

• ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.”

• ”Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.”

• ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Skogen vi går igenom omgärdar Blodstensvägen och ligger precis mellan naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten. Översiktsplanen från Uppsala kommun visar att det mesta som inte är skyddat kan komma att avverkas.

Skogen används flitigt av boende i området. Hundägare promenerar med sina hundar, pensionärer har nära till naturen och de många barnfamiljerna låter barnen leka fritt i en säker miljö. Skogen är dessutom en viktig ekologisk korridor mellan Hågadalen-Nåsten och Stadsskogen. Bara för några dagar sedan såg jag ett högdräktigt rådjur beta i denna skog precis utanför min balkong. Vart ska hon och skogens hotade arter ta vägen om skogen huggs ned?

Sebastian Kirppu är skogsbiolog och har jobbat med att inventera skyddsvärda skogar runt om i Sverige i mer än 20 år. Hans kunskap och arbete har uppmärksammats i både radio, tv, tidningar, böcker och dokumentärfilm.

"Den här skogen är verkligen värd att skydda. I den här lilla skogsplätten finns allt som hör den svenska skogspolitiken till och som politiker ska ta hänsyn till – gamla biologiskt värdefulla träd, grön infrastruktur och sist men inte minst mycket höga sociala värden", säger Sebastian Kirppu när jag visar bilderna på skogen för honom.

Några av de riktiga skogspärlorna – även om de är små – finns just i städer då det är skog som faktiskt har skyddats från avverkning sedan länge.

Uppsala behöver bostäder, men det går att välja plats för dessa både med hänsyn till människorna, djuren och den biologiska mångfalden. Avverkning av dessa skogar skulle bryta mot tre av Sveriges uppsatta miljömål. Både för de många människorna som bor här och för naturen är det därför dags att stoppa planerna på avverkningar i Eriksberg. Våra oaser måste få finnas kvar.

Behåll Uppsala som en grön stad och Eriksberg som den fina stadsdel den är och gör Blodstensskogen till en del av Stadsskogen.

Jonatan Borling, viltbiolog och Eriksbergsbo

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!