Enligt statistiken ligger förlossningsvården vid Akademiska sjukhuset på en hög nivå. Trots detta är många blivande mammor oroliga över hur det ska gå – och särskilt över platsbristen. Kommer det att finnas plats när det blir dags?

I somras födde jag mitt första barn, och det ständiga samtalsämnet i olika föräldragrupper var just: kommer vi att få plats, och hur länge ska man orka vänta hemma med värkar innan man åker in för att minska risken att bli hemskickad?

Att somrarna på förlossningen och BB är särskilt ansträngda är tyvärr inget nytt. I UNT kunde vi i somras läsa vad verksamhetschefen sa om vården för tidigt födda barn: "Enligt honom gick man in i sommarperioden med samma ingångsvärden som präglat verksamheten i många år: brist på kvalificerade sjuksköterskor, dålig arbetsmiljö, hög arbetsbelastning och problem med att rekrytera sjuksköterskor."

I samma artikel går att läsa att 14 barn fick neonatalvård vid andra sjukhus i Sverige, fyra flögs till Åbo och platserna på BB drogs ned från 34 till 28.

Detta väcker en stor oro bland många gravida även om den egna risken för högkomplicerad för tidig förlossning är låg. För att klara av verksamheten uppger chefen också "att de anställda ställt upp storartat."

Tyvärr ser vi inte riktigt någon förändring komma.

Plats- och personalbristen är fortfarande väldigt allvarlig och prognosen inför sommaren är oklar.

För att lyckas vända denna trend krävs en tydlig politisk vilja och ett starkt ledarskap. En avgörande faktor för att lyckas behålla personalen är arbetsmiljö och lönesättning – i dagsläget har barnmorskorna på Akademiska sjukhuset lägre lönenivåer än man har på motsvarande avdelningar i Västerås – trots att dessa skickar sina högkomplicerade graviditeter till oss. Vår personal utför alltså en mer avancerad vård för lägre löner. Det är inget annat än orimligt och borde kunna åtgärdas politiskt.

Man kan fråga sig om bristen på åtgärder beror på att kvinnovården inte prioriteras när skattepengarna ska fördelas, eller om det helt enkelt beror på kompetensbrist bland politikerna?

Oavsett vad det beror på ska ingen kvinna behöva vända i dörren till förlossningen på grund av plats- och personalbrist. Och ingen barnmorska ska behöva gå in i väggen för att det saknas politiskt ledarskap. Därför vill jag se fler anställda som har bättre villkor och fler sängplatser i effektivare lokaler. Det är också hög tid att genomföra en lönerevision som står i god proportion till arbetsbelastning och arbetsuppgifter.

Jag anser att det är hög tid att prioritera kvinnors rätt till trygga förlossningar till förmån för annat som får stå tillbaka – och jag är beredd att göra den prioriteringen om jag får förtroendet att sitta i regionfullmäktige nästa mandatperiod. Låt detta bli valet förlossningsvården får ta plats!

Mimmi Westerlund, Tvåa på listan (KD) till regionfullmäktige