Osanningar om Arbetsförmedlingen

Påståendet att Arbetsförmedlingen misslyckats med sitt uppdrag håller inte för granskning, skriver Johan Berg.

12 januari 2018 12:00

Centerpartiet vill lägga ned Arbetsförmedlingen, skriver Annika Qarlsson (C) och Anne Lennartsson (C). Partiet föreslår att myndighetens huvuduppdrag privatiseras och att etableringsuppdraget återkommunaliseras. Orsaken: Arbetsförmedlingen har misslyckats.

Uttalandet är ett hån mot Arbetsförmedlingen och arbetsförmedlare, som nu går på knäna. Hela 9 av 10 arbetsförmedlare har en så hög arbetsbelastning att man knappt eller inte alls hinner med sina arbetsuppgifter. Så har det tyvärr sett ut länge.

Frågan är vad forskarna vid Stockholms universitet och Riksrevisionen skulle säga om Centerpartiets påstående om att Arbetsförmedlingen har misslyckats med etableringen av nyanlända? Partiet försöker nämligen mörka resultaten från deras granskningar av etableringsreformen.

I sin skuggbudget hänvisar partiet endast till delrapporter från de båda granskningarna. Frågan som Qarlsson och Lennartsson gärna får besvara är varför partiet inte refererar till slutrapporterna?

Forskarna vid Stockholms universitet kan nämligen i sin slutrapport konstatera att Arbetsförmedlingens arbete ger bättre resultat än kommunernas. Riksrevisionens slutsats är även att Arbetsförmedlingen bör ha kvar ansvaret för etableringen av nyanlända. Centerpolitikernas svar tycks därmed uppenbart.

Qarlsson och Lennartsson skriver att privata aktörer ”bevisligen funkar mycket bättre”. Forskarna vid IFAU skulle nog bli förvånande över uttalandet, då privata aktörer inte alls presterar bättre än offentlig arbetsförmedling.

För att använda centerpolitikernas egna ord. Det får vara slut – med lögner om Arbetsförmedlingen.

Johan Berg

arbetsförmedlare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Berg