Öppna landskap kan inte importeras

Svensk mjölknäring är i kris och nu krävs åtgärder, skriver Claes Littorin i Landsbygdspartiet oberoende.

18 september 2015 09:09

I den svåra situation som råder för mjölkbönderna är det viktigt att visa vårt stöd. Vi gör det bland annat genom att delta i en stor manifestation i Stockholm nu på måndag.

Utan mjölkbönder minskar det öppna landskapet och den biologiska mångfalden rejält. Många arbetstillfällen går förlorade och vi tvingas till import av livsmedel producerade under betydligt sämre förhållanden både beträffande djurskydd och miljö. Vår restriktiva antibiotikaanvändning slås i spillror och beredskapen vid krissituationer i omvärlden försämras ännu mer när självförsörjningsgraden på livsmedel närmar sig ynka fyrtio procent.

Landsbygdspartiet oberoende har redan i januari presenterat ett konkret förslag till akut lösning. Låt mjölkbönderna behålla momsen på mjölklikviden tills en långsiktigt hållbar jordbrukspolitik formats. Det måste vara en politik som inte ålägger svenska producenter en massa fördyrande regler och skatter, för att sedan kastas ut i frihandelscirkusen och konkurrera med import av livsmedel producerade på helt andra villkor.

Mervärden kostar och då måste staten ta sitt ansvar och ersätta bönderna. Detta skulle ge någonstans mellan cirka 27 och 40 öre mer per liter för producenten och ge många ett absolut nödvändigt andrum.

Ett annat förslag vi driver är en kopeng. Vi föreslår 2 000 kronor per år och mjölkko, att utbetalas snarast. Detta är också en snabb lösning som borde gå att genomföra nästintill omedelbart då landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) säger sig ha avsatt 500 miljoner när det diskuterades krediter med bankerna, ett förslag som gick i stöpet och heller inte torde tilltalat bönderna eftersom det vore att skuldsätta sig ännu mer.

Regeringen måste ta sitt ansvar snarast och lösa krisen. När en mjölkbonde bestämmer sig för att sluta, tar det minst ett halvår innan det märks, eftersom korna mjölkar på i nio tio månader efter kalvning. Men när beslutet om nedläggning är taget, så föds inga nya kalvar om nio månader och sen är det slut. En nystart tar ännu längre tid för den som skulle vilja börja igen om villkoren blir bättre.

Långsiktigt behövs mycket göras för att förbättra företagsklimatet för det svenska lantbruket. Men nu måste akuta åtgärder till. Öppna landskap kan inte importeras".

Claes Littorin, partiordförande Landsbygdspartiet oberoende

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!