Öppenheten hotas

”Den liberala demokratin faller under ljudet av öronbedövande applåder” sa Padmé Amidala i Star Wars. Det är relevant i dag, för känslan av science fiction är omisskännlig, skriver Cecilia Wikström.

12 november 2016 00:30

Donald Trumps valseger är ett paradigmskifte. Den världsordning som vi gemensamt byggt upp efter Berlinmurens fall är i gungning. Utöver de avskyvärda kommentarer och påståenden som USA:s tillträdande president uttryckt under kampanjen så visar valresultatet tydligt på ett brett förkastande av idén om en öppen, samarbetande värld.

De farliga idéer som nu fått än mer luft under vingarna uttrycker en vilja att återupprätta de gränser, glastak och murar mellan länder och mellan människor som modiga och beslutsamma medborgare och politiker med stark framtidstro tillsammans och genom hårt arbete avvecklat.

Trump har kommit till makten med en retorik som explicit har tagit avstamp i byggandet av en mur mot Mexiko. Hillary Clinton skulle låsas in. Protesteranmde skulle våldsamt hållas utanför kampanjmöten. Dialog, samarbete och globalisering har om och om igen bespottats.

I januari kommer världens mäktigaste ämbete att innehas av en populist. Vi får inte låta Europas populister legitimeras av det. Det chockartade Brexit-resultatet i juni visar att politiska rörelser som vi länge trodde tillhörde historiens skräphög åter har väckts från sin slumrande tillvaro.

Hur USA:s politik kommer utformas under Trump är svårt att sia om. En lång rad frågor kvarstår: vilka kommer att bli hans rådgivare? Vem kommer ta plats i USA:s högsta domstol? Kommer hans löften om att riva upp handelsavtal hållas?

Men en sak är säker, hans kampanj och valseger har gett bränsle till en mycket farlig ideologi. Hans arga otydlighet kommer att försöka användas för att legitimera de mest extrema åsikter, rörelser och inte minst handlingar.

De historiska jämförelserna har gjorts och kommer att fortsätta att göras. EU har vunnit många segrar och tagit sig an de allra svåraste utmaningar och konflikter. Vårt samarbete är unikt. Tillsammans med USA byggdes en världsordning upp som var ämnad att bryta ner barriärer, eftersom Europa och världen bara kan stå starkt tillsammans och integrerat. Det är inom dessa ramar och lett av dessa värderingar som de största landvinningarna gjorts för en progressiv utveckling.

Om det utåtriktade USA nu har vänt oss och vår idé ryggen återstår att se. Vi i Europa kan dock inte sitta och vänta och gå på tomgång tills vi vet säkert. För oss finns bara en väg framåt. Ska EU förbli en viktig och betydelsefull spelare på den globala arenan måste nytt liv blåsas i själva tanken om Europa. Detta måste till om vi ska kunna slå vakt om våra gemensamma värderingar, skydda våra medborgare, och hantera utmaningar som terrorhotet, flyktingsituationen, ekonomisk tillväxt, den globala uppvärmningen, och så vidare.

Det gör vi genom handling men även ett tydligt idéarbete. Vi vet vilka dessa krafter är som har väckts. Vi har sett dem förut. Det är de krafter som Europa kämpat mot hela 1900-talet.

I den nu framväxande världsordningen är länken mellan Orbáns Ungern, Brexit-kampanjen och nu Trumps USA lika kuslig som den är uppenbar. Den växer sig stark med hjälp av de röster som höjs och legitimeras i fikarummen, lokalpolitiken, nationellt, i Europa och likväl globalt. Det är på alla dessa plan som vi bestämt måste fortsätta stå upp för öppenhet, samarbete och gemenskap.

Vi får inte acceptera den inskränkta väg som Trumps valseger leder in på. Hur öronbedövande ljuden än är från de applåder som ekar medan angreppen på den liberala demokratin intensifieras.

VI som vill bryta upp murar, spränga glastak, klippa upp taggtråd och välkomna människor som vill vara med i vår gemenskap måste nu ta ett krafttag tillsammans. Hur mycket det än känns som science fiction är de potentiella konsekvenserna reella. Jag kommer fortsätta att arbeta för ett öppet Europa i en öppen värld som europaparlamentariker. Jag kommer jag aldrig att ge upp kampen för den liberala demokratin, utan intensifiera den.

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentariker

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!