Olyckligt att C vill sänka Uppsalas ekoambitioner

Världen behöver höjda miljöambitioner, inte sänkta. Behåll 100-procentmålet för ekomat i Uppsala kommun, menar Miljöpartiet.

18 juli 2019 01:00

Nu är det semestertid och många av oss njuter av ljumma kvällar med god mat, gärna grillat. I klimatdebattens spår går vi mer och mer över till vegetariskt, grillad halloumiost har blivit en favorit.

Men det är inte alltid lätt att navigera som konsument: Halloumiosten som importeras från Cypern har nyligen blivit stark ifrågasatt då den kommer från det land i Europa som använder mest antibiotika i sin djurhållning. Samtidigt visar en fördjupad analys visar att det snarare är grisarna än mjölkdjuren på Cypern som är storkonsumenter av antibiotika och därmed bidrar till den farliga antibiotikaresistensen.

Men hur ska vi då tänka när vi står där i affären och väljer vad vi ska ha till middag? Och hur ska vi förtroendevalda tänka när vi köper in mat till våra barn, skolelever och äldre. I förskolor, skolor och på äldreboenden?

Vi i Miljöpartiet tycker att det är viktigt att mat serverad i offentlig sektor ska vara både nyttig, god, ekologisk hållbar och så närproducerad som möjligt. Kommunens mål om 100 procent ekologisk mat är ett viktigt mål för att uppnå detta.

Kommunfullmäktige antog 2014 målet att ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av Uppsala kommun ska vara 100 procent år 2023. Att maten som våra barn, unga och äldre äter ska vara fri från bekämpningsmedel, odlad utan konstgödning och med högre djurskyddskrav är viktigt av flera skäl. Det handlar både om folkhälsa, främjande av en giftfri miljö, biologisk mångfald, rent vatten, god djuromsorg och säkrad livsmedelsförsörjning. I den ekologiska djurhållningen är även läkemedelsanvändningen mer strikt reglerad, och rutinmässig användning av antibiotika är förbjuden.

År 2015 togs beslut om återinförande av en planering för ett civilt försvar. När det gäller livsmedelstrygghet och kommunens och Sveriges förmåga att vid en kris förse alla med mat är det viktig att vi har ett jordbruk som är så lite beroende av insatsvaror utifrån som möjligt.

Det säger sig självt att ett jordbruk som är beroende av konstgödsel, bekämpningsmedel och drivmedel producerat någon annanstans i världen blir mer sårbart. Det är det beroendet vi måste minska för att öka livsmedelssäkerheten i kommunen och i landet.

Det är också viktigt att kommunen står fast vid sin målsättning för att skapa en tydlighet och trygghet för våra lokala företagare. Många konventionella lantbrukare har de senaste åren valt att ställa om sitt lantbruk till ekologiskt då det har varit lönsamt, både tack vare den ökande privata och offentliga konsumtionen.Efter fem års arbete med målet 100 procent ekologiska livsmedel har Uppsala kommun nått nästan halvvägs.

Därför är det beklagligt att flera av fullmäktiges partier, bland annat C, nu vill göra halt.

Det är också märkligt eftersom C var med och tog fram målet, under dåvarande alliansstyre i Uppsala kommun. Tillsammans med M, KD, SD och fullmäktiges politiske vilde Stefan Hanna vill man nu i stället sänka ambitionen till 50 procent ekologiskt, det vill säga det som redan är uppnått.

Det är märklig inställning i en tid när allt fler svenskar efterfrågar klimatsmart, ekologisk mat. Och där världen behöver höjda miljöambitioner, inte sänkta.

Vi är tacksamma över att, tillsammans med fullmäktiges övriga partier, kunna fortsätta stå upp för 100 procent eko.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Eskilsson (MP) Rickard Malmström (MP) Helena Nordström Källström (MP)