Ohållbar ekonomi

Kostnaderna ökar sedan lång tid snabbare än intäkterna och budgetprocessen är ­osäker, skriver alliansens kommunalråd.

12 juni 2015 11:45

Uppsala kommuns ekonomi går åt fel håll med negativa prognoser och en osäker budgetprocess. Kostnaderna har under lång tid ökat snabbare än skatteintäkterna, vilket inte är hållbart i längden.

Kostnaderna ökar sedan lång tid snabbare än intäkterna och budgetprocessen är ­osäker, skriver alliansens kommunalråd.

Vi arbetade hårt med att hejda kostnadsutvecklingen genom att effektivisera kommunens verksamheter utan att göra avkall på kvaliteten. Styrelsen för vård och bildning gjorde under mandatperioden fantastiska insatser. De förbättrade kvaliteten och visade ett kraftigt förbättrat ekonomiskt resultat, vilket väldigt få så kallade egenregi-aktörer i Sverige lyckades med. Samtidigt ökade antalet elever, föräldrar och vårdtagare som var nöjda med verksamheten.

Det handlar alltså inte om att tillföra mer pengar per automatik utan att i stället använda pengarna mer effektivt.

Under år 2014 minskades kostnadsökningen kraftigt, ner till 2,4 procent. Nu visar tyvärr kommunens egen helårsprognos på en tydlig ökning till hela 4,7 procent, vilket dessutom är 1,4 procent mer än Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets egen budget föreskrev. Vi ser en risk att vänstermajoriteten försöker undvika problemet genom att höja skatterna, för då slipper de göra effektiviseringsarbetet, kostnaderna kan fortsätta att öka och problemen skjutas på framtiden.

Ratinginstitutet Standard & Poor’s gav nyligen Uppsala kommun oförändrad kreditvärdighet. Det motiverades bland annat av en tilltro till kommunledningens förmåga att reducera ökningstakten av kostnaderna.

Om ledningen inte klarar av att kontrollera kostnadsutvecklingen kommer detta att få en negativ påverkan för kommunens rating, vilket får till följd att kommunen får högre räntekostnader för sina lån.

Detta gör att kommunen tvingas spendera mer pengar på kapitalkostnader och därmed blir det mind­re pengar till elever och äldre. Ordning och reda i ekonomin är och förblir en förutsättning för skola, vård och omsorg av hög kvalitet.

I sammanhanget är det också oroväckande att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte lyckas presentera en budget i början av juni som planerat.

I stället har man valt att köpa sig tid genom att flytta fram budgeten till mitten av september. Den demokratiska transparensen minskar drastiskt när perioden för granskning av budgeten förkortas för Uppsala kommuns invånare och opposition. Samtidigt får nämnderna, som ansvarar för att implementera budgeten, väldigt kort tid på sig att planera sin verksamhet och införa nödvändiga effektiviseringar för att styra kostnadsutvecklingen.

Nyligen lämnade Vänsterpartiet majoriteten i landstinget på grund av bristande förberedelse och samordning samt havererade budgetförhandlingar, vilket ökar funderingarna även i vår kommun. En budget är ett styrdokument och grunden till allt fortsatt arbete. Budgeten är därför särskilt viktig nu när det redan finns ett stort mått av osäkerhet med tanke på det politiska läge som råder nationellt, i landstinget samt i kommuner, till exempel Malmö kommun, med samma majoritetskonstellation som i Uppsala kommun.

Kommunen behöver tydlig styrning, men i nuläget är vi oroade att den majoritet som ska styra vår kommun inte är beredda att göra det arbete som krävs för ordning och reda i ekonomin.

Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C)

Jonas Segersam (KD)samtliga kommunalråd i Uppsala

Uppsala kommun

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!